Gå till innehållet

En god fysiskt tillgänglighet är en förutsättning för att alla ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor. Tillgänglighetsguiden ska ge en snabb överblick av tillgängligheten i våra offentliga lokaler i Östhammars kommun.

Förteckningen är ordnad efter kategori och ort.

Guiden är framtagen i nära samarbete med HSO, Handikappföreningarnas SamarbetsOrgan, en del av Funktionsrätt Sverige. Mer information om HSO:s medlemsföreningar hittar du på sista sista sidan i Tillgänglighetsguiden.

Kontakta oss för uppdatering 

Aktuell upplaga av Tillgänglighetsguiden bygger på data som samlades in 2019/2020. Då vår kommun ständigt förändras och utvecklas är vi medvetna om att guiden inte är komplett och att den eventuellt kan innhålla fel. Kontakta oss gärna om du upptäcker något som inte ställer eller om du vill vara med till Tillgänglighetsguiden.