Gå till innehållet

Tillgänglighetsguide

En god fysisk tillgänglighet är en förutsättning för att alla ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor. Tillgänglighetsguiden ger en snabb överblick av tillgängligheten i våra offentliga lokaler i Östhammars kommun. 

Förteckningen är ordnad efter kategori och ort.

Guiden är framtagen i nära samarbete med HSO, en del av Funktionsrätt Sverige. Mer information om HSO:s medlemsföreningar hittar du på sista sidan i Tillgänglighetsguiden, eller via länk under relaterade länkar.

Kontakta oss för uppdatering av guiden 

Aktuell upplaga av Tillgänglighetsguiden bygger på data som samlats in 2019/2023.

Då vår kommun ständigt förändras och utvecklas är vi medvetna om att guiden inte är komplett och att den eventuellt kan innehålla fel eller behöver uppdateras. Kontakta oss gärna via vår kundtjänst Östhammar Direkt, se kontaktuppgifter nedan, om du upptäcker något som inte stämmer eller om du som företag vill vara med i Tillgänglighetsguiden.

Kontakter

Relaterade länkar