Gå till innehållet

Vi hjälper!

I spåren av coronaviruset ökar behovet av hjälp och viljan av att hjälpa till. Som kommun vill vi bidra till att enskilda invånare får hjälp av organisationer.

Om tjänsten Vi hjälper

Det finns invånare i kommunen som är i behov av extra stöd med anledning av spridningen av coronaviruset. Östhammars kommun har därför tagit initiativ till en ny plattform. Här vill vi matcha invånares behov i vardagen med civilsamhällsorganisationers och frivilliga krafters möjligheter att bidra.

Tanken är inte att frivilliga insatser ska ersätta, utan snarare komplettera den kommunala servicen. 

Hjälp via webb och telefon

På den här sidan, via länkarna till höger, kan organisationer inom civilsamhället meddela kommunen hur de kan bidra och invånare kommer att kunna lämna information om sina behov. För invånare som inte har tillgång till webben kommer det att finnas möjlighet att lämna information om sina behov via Östhammar Direkt på telefon 0173-860 00.

Bred politisk samverkan

Östhammar hjälper är ett initiativ som samtliga partier i kommunfullmäktige står bakom. Bedömningen är att coronavirusets framfart kräver att vi nu samlar alla våra gemensamma krafter för att ta oss stärkta ur krisen. Genom en bred politisk uppslutning bakom initiativet är ambitionen att det också ska få en bred förankring och engagemang hos både organisationer och för de kommuninvånare som behöver hjälp.