Gå till innehållet

Försäljning av livsmedel och dricksvatten

1. Verksamheter som säljer livsmedel och dricksvatten

Då ska du skicka in en anmälan om registrering och risklassning av livsmedelsverksamhet till Östhammars kommun.

Kommunen erbjuder dig en timmes gratis information om vad du bör tänka på för att uppfylla kraven enligt livsmedelslagstiftningen. Hör av dig till Östhammar Direkt för att boka en tid.

Som livsmedelsföretagare kan du komma i kontakt med oss på flera olika sätt. Vi handlägger din anmälan, jobbar med tillsyn av livsmedelsverksamhet, jobbar med dricksvattenverk och handlägger klagomål och anmälningar om matförgiftning.

Förser din anläggning många människor med dricksvatten?

Om du är ansvarig för en enskild brunn eller ett vattenverk som försörjer en livsmedelsverksamhet, en campingplats, en bygdegård, en samfällighet eller liknande med vatten så måste du registrera anläggningen.

Det gäller också om du försörjer många personer med vatten genom att leverera vatten till fler än 50 personer eller mer än 10 kubikmeter per dygn. När du anmäler en dricksvattenanläggning så innebär det att den ska registreras och riskklassificeras som livsmedelsverksamhet.

Kontakta oss