Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Försäljning av tobak, e-cigaretter & nikotinbehållare

Om du vill sälja tobaks- eller nikotinprodukter i till exempel din butik eller restaurang måste du först anmäla försäljningen till Östhammars kommun. 

Du får sälja tobak, påfyllningsbara e-cigaretter eller nikotinbehållare om:

  • du har anmält till Östhammars kommun att du ska sälja dessa produkter
  • du har ett egenkontrollprogram
  • alla förpackningar har svensk varningstext
  • tobaken och nikotinet är beskattat i Sverige
  • kunden kan visa att denne är över 18 år 
  • det finns en tydlig skylt som talar om att butiken inte säljer till personer under 18 år.

Observera också att senast den 1 januari 2018 måste alla förpackningar med elektroniska cigaretter och nikotinbehållare innehålla ett informationsblad, förses med en innehållsdeklaration och ha en hälsovarning. Saknas något av dessa får du inte sälja produkten, med undantag från produkter som tillverkats innan den nya lagen började gälla (1 juli 2017). Dessa får fortfarande säljas till och med den 1 januari 2018.

Anmälan om försäljning

Du anmäler försäljningen till Östhammars kommun. I anmälan ska du bifoga ett utarbetat egenkontrollprogram som beskriver de rutiner som verksamheten har för att säkerställa att försäljningen sker i enlighet med lagen. Anmälningsplikten omfattar försäljning av all tobak, e-cigaretter och nikotin till konsumenter, oavsett om den är tillfällig eller permanent. 

Ägarbyte

Om en verksamhet som säljer tobak, e-cigaretter eller nikotinbehållare byter ägare ska den tidigare ägaren avanmäla sin försäljning och den nya ägaren anmäla att försäljning ska påbörjas. Detta eftersom rätten att sälja dessa produkter inte automatiskt följer med till den nya ägaren. Det är också viktigt att anmäla ägarbytet så att det är den nya ägaren som faktureras för tillsynsavgift.

Ansvarsfull försäljning

Åldersgränsen 18 år vid köp av tobak, e-cigaretter och nikotinbehållare omfattar alla tobaksvaror såsom snus, piptobak, rulltobak, cigaretter, cigarrer, cigariller och så vidare, alla e-cigaretter och påfyllnadsbehållare med nikotin med undantag för de e-cigaretter utan nikotin som ej går att fylla på. Det är den som säljer som ansvarar för att kontrollera köparens ålder. Dessutom får man inte sälja om man misstänker att varan ska lämnas över till någon som inte fyllt 18 år. Kassapersonalen har ett personligt ansvar och kan straffas om inte försäljningen sker enligt lag. Det är viktigt att personal som säljer dessa produkter får utbildning för vad som gäller.

Du får inte sälja:

  • enstaka cigaretter.
  • till personer som du tror kan ge bort/sälja varorna till någon under 18 år.
  • om du inte förvissat dig om att personen är över 18 år.

Egenkontroll

Den som säljer tobak- och nikotinprodukter ska enligt lag göra egenkontroll på försäljningen. Det ska med andra ord finnas rutiner för hur lagen ska efterlevas. Butiksägaren ska dokumentera rutinerna skriftligen i ett program eller en handlingsplan. Programmet ska också beskriva hur personalen får information om gällande lagar och regler kring försäljning.

Reklam enbart i vissa fall

Reklam för tobaks- och nikotinvaror får inte exponeras hur som helst. Det är förbjudet att göra reklam utanför en butik eller i skyltfönstren. För e-cigaretter är det även förbjudet med reklam på internet, i radio, på TV eller i tidningar. Reklam får finnas i butiken om den inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till köp eller bruk.

Tillsyn

Östhammars kommun bedriver tillsyn på verksamheter som säljer tobak, e-cigaretter, nikotinprodukter, folköl eller vissa receptfria läkemedel. Det innebär att vi kontrollerar att försäljningen sker på ett korrekt sätt och att ett egenkontrollprogram upprättats och hålls levande. Tillsynen sker minst en gång per år och dess primära mål är att ge dig som företagare vägledning och att informera om vad som eventuellt behöver rättas till.

Även polisen är tillsynsmyndighet över tobaks- och nikotinförsäljningen vilket innebär att också polis kan göra oanmälda tillsynsbesök hos verksamheten.

Tillsynsavgift

Östhammars kommun tar ut en tillsynsavgift för tillsynen av försäljning av tobak, e-cigaretter, nikotinprodukter, folköl och läkemedel.

Kontakta oss