Gå till innehållet

Tillstånd för markupplåtelse

För att använda offentlig mark till något annat än vad de är tänkt till krävs som regel tillstånd av polisen. Ett sådant tillstånd kallas för markupplåtelse. Här är några exempel på markupplåtelser som behöver tillstånd av polisen:

  • placera byggnadsställning, byggnadsupplag eller skylift på trottoar, gata eller gång- och cykelbana
  • ställa upp en container på gatan
  • marknad på torg eller gator
  • uteservering
  • varuställ och trottoarpratare
  • konsert, cirkus eller liknande evenemang
  • försäljningsvagn
  • valborgsmässoeld

FIXA RÄTT LÄNK - Här hittar du mer information om när du behöver söka, och hur du söker tillstånd hos polisen.

Kontakter