Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Anicetus, miljö- och hälso-skyddsinspektör

Ancietus_2

Att kunna bidra till att förändra miljön till det bättre gör varje arbetsdag meningsfull. Och så världens bästa chef och bra kollegor förstås. Det är vad som motiverar Anicetus att veckopendla mellan Göteborg och Östhammar, till jobbet som miljö- och hälsoskyddsinspektör i Östhammar. 

Berätta om ditt jobb!

Jag jobbar med handläggning av miljöärenden, tillsyn på kommunala avloppsreningsverk samt inventering av enskilda avlopp. I mitt jobb får jag träffa många människor. De flesta är miljömedvetna och tacksamma över hjälpen de får vid en inspektion. Jag tänker att mitt arbete bidrar till en ökad medvetenhet om vad vi släpper ut i naturen och vilka konsekvenser det får för miljön.

Varför valde du det här yrket?
Det känns viktigt att vi ska kunna bo i en ren och fin miljö. Jag vill kunna bidra till att förändra miljön till det bättre. Det var därför jag valde jag det här yrket.

Hur länge har du jobbat här?
Jag har jobbat här i snart sex år.

Vilka projekt är du involverad i och vad gör du i dessa? 
Just nu är jag involverad i ett projekt som heter Avloppsinventering. Tillsammans med mina kollegor åker jag ut och inspekterar enskilda avloppsanläggningar för att kunna bedöma hur bra de renar avloppsvattnet och om de uppfyller dagens krav på rening.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?
En typisk arbetsdag kan innefatta handläggning av ärenden på kontoret, möten samt fältbesök och inspektioner.

Vad tycker du är bra med ditt jobb?
Det som är bra är variationen, utöver att jobba på kontoret får jag även jobba i fält. Det är roligt att ge råd och kunna hjälpa människor.

Vad är det som gör att du trivs?
Arbetsmiljön är trevlig. Mina kollegor är underbara människor som jag trivs så bra tillsammans med. Vi ställer upp för varandra både på jobbet och privat. 

Vad har du för utmaningar? 
En allt hårdare lagstiftning medför hög arbetsbelastning. En annan utmaning för mig som har utländsk bakgrund är förstås språket.

Vilken utbildning krävs för ditt yrke?
För att jobba som miljöinspektör krävs kandidatexamen i miljöinspektörsutbildning eller motsvarande naturvetenskaplig utbildning.

Vad finns det för möjligheter att utvecklas?
Goda möjligheter. Jag och mina kollegor deltar exempelvis på konferenser och går kurser för att utveckla kompetens inom respektive yrkesområde.

Vad är det bästa med att jobba i Östhammars kommun?
Kamratskapen och att jag har en arbetsgivare som ser till att jag trivs, både på jobbet och på fritiden. Vi har en trivselgrupp som fixar gemensamma aktiviteter då och då. Det är fantastiskt och gör att en storstadsmänniska som jag också kan ”hitta hem” i ett litet samhälle som Östhammar.