Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Agneta, förskolepedagog

Agneta

Kramar på jobbet varje dag. Det får Agneta som är förskolepedagog i Östhammar. Hon har aldrig ångrat sitt yrkesval. Att möta människor, både stora och små, är både roligt och utvecklande.

 Hur är det att jobba på en förskola?
Jag har det allra bästa jobbet, jag kan inte tänka mig att göra något annat. Jag började jobba på förskolan 1980 och har varit på samma arbetsplats sedan 1983. Jobbet blir aldrig tråkigt. Varje barn är en egen individ med egna behov och det är en förmån att få följa dem en bit på vägen i livet.


Vad är det som gör att du trivs?
Varje dag möts jag av massor av kramar, det händer inte på alla jobb. Vi gör kreativa och roliga saker tillsammans och har fantasiska samtal kring matbordet. Barn i dag är så bra på att ge uttryck för vad de känner och vill. Inte minst uppskattar jag samarbetet med mina kollegor. Vi tar hjälp av varandra i smått och stort, alla är flexibla och ställer upp när det behövs.

Vad har du för utmaningar på jobbet?
Det är viktigt att vara lyhörd och närvarande i samtalen med barnen. Att alla barn blir sedda och lyssnade på. Att alla barn får en rolig, lustfylld och lärorik tid på förskolan. När jag började arbeta i förskolan var det inte en pedagogisk planerad verksamhet så som nu när vi arbetar med en läroplan för förskolan.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?
Vi som jobbar på förskolan hjälps åt med öppning och stängning. Ibland delar vi upp barnen i mindre grupper för att exempelvis läsa, leka och kunna gå ut i skogen. Vi har rutiner kring måltider, vila och läs- och sångsamlingar.

Vad gör ni för att sätta guldkant på vardagen?
En gång i månaden besöker vi ett närbeläget äldreboende. Barnen går dit för att måla tillsammans med de boende, leka och umgås. Till lucia och midsommar går vi dit och sjunger, vilket är otroligt uppskattat av barnen och de boende. Andra exempel på guldkant är när vi har nobelmiddag eller går till skogen för att utforska och leka. Om det är snö brukar vi arrangera Lilla Vasaloppet.

Vad tycker du är det bästa med att arbeta i Östhammars kommun?
Fördelen med att arbeta i Östhammar är litenheten och att ändå ha närheten till större städer. Dessutom har vi havet och naturen runt oss.