Gå till innehållet

Barn- och utbildningsförvaltning utser årets medarbetare

En ny utmärkelse, Årets medarbetare, delas ut inom förskola och pedagogisk omsorg, grundskola, grundsärskola, fritidshem, kulturskola samt gymnasieskola och vuxenutbildning i Östhammars kommun.

 - Vi vill uppmärksamma och lyfta våra medarbetare och det fantastiska arbete som görs i förskolor och skolor, säger förvaltningschef Lisbeth Bodén.

Mottagare av priset är arbetslaget Granen på förskolan Furustugan i Alunda, grundskollärare Jonas Berntsson på Olandsskolan i Alunda samt gymnasielärare Ulrika Nordgren på Bruksgymnasiet. De har nominerats av sina kollegor och valts ut av en jury med utgångspunkt i följande kriterier:

  • Skapar engagemang och arbetsglädje
  • Visar goda resultat och måluppfyllelse
  • Skapar genom öppenhet goda relationer
  • Tar ansvar för ett förtroendefullt samarbete och att lyckas tillsammans!

Priset består av 5000 kronor till valfri kompetensutveckling och ett diplom.

Årets medarbetare2019

Årets medarbetare med chefer

  

Årets medarbetare inom förskola och pedagogisk omsorg

Utmärkelsen går till: Arbetslaget Granen på förskolan Furustugan i Alunda.

I arbetslaget ingår Irene Lütkeman, Carola Gunnarsson, Daniel Österholm, Lina Björnemalm, Anna Bernelind och Ewa Björnlund. 

Granens arbtslag

Nominering:

Pedagogerna på avdelningen Granen har gjort en enorm prestation och tagit ett stort ansvar i och med flytten från Förskolan Myran i våras. De har visat stort engagemang och varit öppna för att prova nya lösningar både i barngruppen och genom planeringen av den fysiska miljön. De har anpassat miljön efter barnens förutsättningar och behov. De har tillsammans skapat de bästa förutsättningarna för trygghet, lärande och utveckling. Utan deras fantastiska gemenskap och förmåga att tillsammans samarbeta så tätt hade denna flytt inte varit genomförbar. De har visat att samarbete i goda relationer är arbetssättet som lyckas bäst.

Hur känns det?

- Vi tycker det känns kul att få denna utmärkelse, särskilt kul när det är första gången som detta pris delas ut. Vi har jobbat hårt med att bygga goda relationer och det känns roligt att vårt engagemang uppmärksammas, säger alla.

- Vi har kul på jobbet, med varandra och med barnen. Vi skrattar mycket och är trygga med varandra och det smittar av sig till barnen, de känner sig också trygga med oss. När vi är trygga som arbetslag blir föräldrarna trygga med oss, och det genererar också trygga barn.

Hur kommer det sig att ni är det bästa arbetslaget?

Flytten blev en stor omställning för alla inblandade. Men vi bestämde oss tillsammans fort med att göra flytten till någonting positivt. Vi har engagerat oss hårt med att bygga upp vår nya avdelning till den trygga verksamheten som är idag.  

 

Årets medarbetare inom grundskola, grundsärskola, fritidshem och kulturskola

Utmärkelsen går till: Jonas Berntsson, lärare på Olandsskolan. 

Jonas lärare

 Nominering:

Jonas har drivit ett lyckat hälsofrämjande arbete på Olandsskolan och Ekeby. Han har genom enträget arbete och engagemang uppmuntrat och utmanat sina kollegor i att komma ihåg vikten av att röra på sig och att unna sig roliga saker vid sidan om arbete, med deltagande i bland annat hälsotrappan och hälsobingo.

Jonas är också en del av ett team av SO-kollegor som alltid ger allt för eleverna och sitt samarbete. De är engagerade i allt från att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas utveckling, sprida glädje och "ge järnet"-mentalitet i arbetslagen till samarbete med Uppsala universitet för att utveckla undervisningen. De engagerar eleverna och visar ett genuint intresse vilket får elever att vilja prestera på topp. Dessutom är de inbjudande, hjälpsamma och öppna för att inspirera kollegor och se till att skolan utvecklas, för elevernas skull!

Vem är Jonas?

Jonas undervisar i SO-ämnen i åk 6-9 på Olandsskolan sedan två år. Under studierna gjorde Jonas sin praktik på Olandsskolan, och det blev ”hemma” på en gång. På fritiden spelar han mycket bandy.

Vad ska du göra för prispengarna?

- Nästa steg är att få eleverna att aktivera och röra på sig mer, både på raster och på lektioner.

Forskning visar ju att rörelse och motion påverkar lärandet och hela hälsan, både fysiskt och mentalt. idag är det 5 % av barnen som rör på sig i tillräcklig utsträckning.

 Hur känns det?

Det känns jätteroligt, och stort att bli nominerad och utvald av juryn. En rejäl klapp på axeln.

 

Årets medarbetare inom gymnasieskola och vuxenutbildning

Utmärkelsen går till: Ulrika Nordgren, lärare på Bruksgymnasiet

 Ulrika lärare

Ulrika och Zara

Nominering:

Ulrika visar hela tiden hög arbetsmoral, stort engagemang, stort ansvar samt en positiv arbetsglädje både vad det gäller själva undervisningen i ämnet matematik, allt övrigt arbete samt glädjen till sin arbetsplats. Hon är även väldigt ambitiös med ett stort driv och en stor nyfikenhet för att testa olika saker i klassrummet så att varje lektion skall bli så bra som möjligt. Hon delar med sig av sina erfarenheter och inbjuder hela tiden till diskussioner kring olika delar i undervisningen.

Hennes lärstil är väldigt professionell men även personlig och positiv som ger en arbetsmiljö där det är det lättare för hennes elever att våga och därmed lyckas vilket också syns på de resultat som hennes elever presterar. Hennes dörr till klassrummet är hela tiden öppen och hon vill hitta olika samarbeten så att vi kan arbeta mer tillsammans med våra elever.

Ulrika är även driven när det gäller fortbildning och går på eget initiativ kurser för att förkovra sig. Hon kommer också med förslag på kurser som arbetsplatsen kan gå tillsammans.

Ulrika är en mycket omtyckt kollega som verkligen förtjänar att lyftas fram för sina goda arbetsinsatser för sina elever, sina kollegor och för skolan i sin helhet.

Ulrika har lärarexamen i matematik och idrott, men undervisar just nu bara i matematik. Hon inledde sin karriär på Bruksgymnasiet på alla hjärtans dag 2011 och har trivts sedan dess.

 Vad är du mest nöjd med?

- Att min dörr alltid är öppen och att jag lyckas balansera en professionell lärstil med att vara personlig och positiv. Det är en utmaning.

Hur känns det?

Jag är jätteglad, väldigt förvånad och kommer att leva på denna utmärkelse länge, säger en väldigt rörd Ulrika.

Kontakter