Gå till innehållet

Barn- och utbildningsförvaltning utser årets medarbetare

Arbetslaget på Ekeby förskola, Kristina Söderman, lärare på Frösåkersskolan, och Tomas Näslund, lärare på Bruksgymnasiet och vuxenutbildningen är utsedda till årets medarbetare på Barn- och utbildningsförvaltningen. De uppmärksammades med blommor, diplom och 5000 kronor till kompetensutveckling som delades ut under högtidliga former på kulturhuset Storbrunn den 17 juni.

För andra året i rad har utmärkelsen årets medarbetare på Barn- och utbildningsförvaltningen delats ut. Kollegor nominerar och en jurygrupp tar beslut om vilka som ska utses inom de tre kategorierna gymnasieskola och vuxenutbildning, förskola och pedagogisk omsorg samt grundskola, grundsärskola, fritidshem och kulturskola.
– Det här gör vi för att uppmärksamma och lyfta uppskattade medarbetare som bidrar till att utveckla verksamhet och som levererar kvalitet till våra kommuninvånare, säger Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef. 

Arbetslaget på Ekeby förskola

 

Stolta och hedrade

Arbetslaget på Ekeby förskola fick utmärkelsen för sitt stora engagemang kring barnens språkutveckling samt att de arbetar aktivt med lärmiljöer, både inom- och utomhus. De tar till sig nya kunskaper och är inte rädda för att prova nytt. De hittar lösningar för att få verksamheten att fungera optimalt, sprider kunskap och gör barn, föräldrar och övriga kollegor delaktiga i verksamheten.
– Det känns jätteroligt att vi och förskolan blir uppmärksammade på det här viset. Vi känner oss stolta och hedrade, säger Susanne Bylund och Helena Johansson, från arbetslaget.
Att bli nominerade av kollegor tycker de ger utmärkelsen en extra status och visst känner de igen sig i nomineringen, som beskriver deras innovativa arbetssätt.
– Det är ett viktigt lärande som görs i förskolan. Vi delar ofta upp barnen i mindre grupper för att kunna fånga upp deras intressen och frågor, berättar Ylva Sundgren Wallin, från arbetslaget.
Vad prispengarna ska användas till har de inte bestämt än, men att lära sig mer om hur man jobbar med utemiljön är ett sedan tidigare gemensamt uttalat önskemål.
I arbetslaget på Ekeby förskola finns utöver Susanne, Helena och Ylva även Ann-Louise Grahn, Catarina Berggren, Ylva Hansson och Anna-Lena Eriksson.

 

Kristina Söderman, lärare på Frösåkersskolan

Konstruktiv i sin kritik

Årets medarbetare från kategorin grundskola, grundsärskola, fritidshem och kulturskola är Kristina Söderman, från Frösåkersskolan i Östhammar. Enligt nomineringen är hon en trygg mentor som lyckas skapa många förtroendefulla relationer. Hon ska vara läraren som står när andra faller och som alltid har en hjälpande hand till övers för den som behöver, både kollegor och elever. Hon är konstruktiv i sin kritik och hjälper sina kollegor att fatta väl genomtänkta beslut. Hon är med i ledningsgruppen, är arbetslagsledare på skolan, facklig representant och skyddsombud. Hon beskrivs som en glad och peppande person vars dörr alltid står öppen, kort och gott som en person kollegorna skulle ha svårt att klara sig utan. Kan man få bättre vitsord?
– Nej, det känns helt otroligt och fantastiskt, säger Kristina som fick ta emot utmärkelsen av Niina Johansson, biträdande rektor på Frösåkersskolan, och Cecilia Eriksson, verksamhetschef för grundskolan.
Hon känner igen sig i beskrivningen som konstruktiv och lösningsorienterad och hon gillar att skapa dialog mellan lärarna och ledningen.
– Jag har det bästa av yrken och kan inte tänka mig att göra något annat. Jag pratar med mina elever om det varje dag och uppmanar dem att bli lärare, säger hon.
För prispengarna tänker hon nog åka på en konferens för lärare i moderna språk.
– Det är ett evenemang som lockar mig men som jag hittills inte har prioriterat. Nu har jag stora förväntningar på nästa års program, säger Kristina.

 

Tomas Näslund, lärare på Bruksgymnasiet och Vux

Lyssnar och hjälper till

Tomas Näslund är lärare på Bruksgymnasiet och Vuxenutbildning. Han har nominerats till utmärkelsen då han enligt nomineringen är en hjälpsam person som alltid tar sig tid att lyssna och hjälpa till. Han möter kollegor och elever med stor respekt och försöker hitta lösningar som passar varje individ. Han är dessutom väl insatt i ny forskning och provar gärna nya metoder i syfte att förbättra sin undervisning.
– Den här nomineringen och utmärkelsen var en överraskning för mig och jag känner mig mycket hedrad, säger Tomas som fick ta emot blommor och diplom av Magnus Kjellsson, rektor för Vuxenutbildningsenheten, och Zara Järvström, verksamhetschef för Bruksgymnasiet.
Prispengarna tänker han använda till kompetensutveckling antingen inom det nätverk för lärare inom vuxenutbildningen som han är verksam i eller kanske något annat inom introduktionsprogrammet.

Kontakter