Gå till innehållet

Cecilia, planchef

CeciliaW liten 

Cecilia Willén Johansson är sedan årsskiftet 2018/2019 planchef på Samhällsbyggnadsförvaltningen. För Cecilia började resan i Östhammars kommun när hon 2013 gjorde sin praktik hos kommunen, som en del i utbildningen till samhällsplanerare.

Fokus under praktikperioden var den dåvarande översiktsplanen och den dialogturné som uppmuntrade kommuninvånare att bidra med tankar och synpunkter. Cecilia arbetade både med genomförandet av turnén och med att sammanställa den.

— Dialogturnén var ett spännande uppdrag och praktiktiden gav mersmak. Efter min examen året därpå fick jag jobb som planarkitekt på kommunen, säger Cecilia.

Kommunens planarkitekter har en viktig roll när det gäller om att planera markområden för bland annat bostäder och industrimark. Trots att Cecilia trivdes bra i sin roll väcktes efter en tid önskan om nya utmaningar, något som fångades upp i organisationen.

— Jag trivdes jättebra med Östhammars kommun som arbetsgivare, men kände en längtan efter nya utmaningar och ett större ansvar för att utvecklas. Därför var beslutet lätt när jag fick frågan om att bli planchef. Jag tackade ja direkt!

På plan/mexenheten (planering samt mark- och exploatering) hanteras frågor som rör allt från översiktlig planering till natur-och vattenvårdsfrågor. Bland medarbetarna finns både mark-och exploateringssamordnare, planarkitekter, miljösakkunnig och en GIS-tekniker.

— I min roll idag är jag med i kärnan, där det händer. Det är ett stort ansvar men ett otroligt roligt arbete. Det finns massor av kompetens bland medarbetarna på enheten, vilket jag förstås är tacksam för. Verksamheten är en bred och vi har ett nära samarbete med politiken, säger Cecilia. 

I Östhammars kommun arbetar alla medarbetare efter den gemensamma värdegrunden Engagemang, öppenhet, ansvar och tillsammans. Värdeorden har betytt mycket för Cecilia både i mötet med invånare och i det interna arbetet:

— Här är arbetsmiljön A & O och det finns en öppenhet för att utveckla, engagera och motivera medarbetare, som jag tycker är unik för Östhammars kommun. Här uppmuntras vilja, kompetens och driv till att stanna och växa. Det ger medarbetare möjlighet att utvecklas och får kunskap och erfarenhet att stanna inom organisationen.