Gå till innehållet

Jobba i förskolan

Alla våra förskolor har närhet till naturen som inspirerar till lek och lärande.  För oss är det viktigt att alla barn ska känna trygghet och välbefinnande när de är hos oss. 

Barn på förskolan 600

Vårt mål är att alla barn ska få goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Barnen lär och utvecklas från de första orden fram till att de börjar i första klass och därför är rollerna som förskollärare eller barnskötare viktiga. 

Arbetet i förskolan innebär att utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation, matematik, naturkunskap och teknik. Vi jobbar i arbetslag och tillsammans ansvarar vi för att planera en verksamhet som är anpassad både till det enskilda barnet och till gruppens behov.

Varje barn ska få sina behov tillgodosedda. Vi erbjuder en god lärmiljö och pedagogerna arbetar för att alla barn i barngruppen ska ges förutsättningar för utveckling, lek och lärande. Det betyder att vi ger extra mycket stöd till de barn som behöver det för sin utveckling. 

Relaterade länkar