Gå till innehållet

Jobba i grundskolan

Elev, högstadium 600Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för en trygg och utvecklande verksamhet, som grundar sig på alla människors lika värde och en ömsesidig respekt. Vår verksamhet vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi vill göra skillnad för alla elever – vi vill lyckas tillsammans!

Vi har cirka 2 400 elever fördelade på 9 kommunala grundskolor och en anpassad grundskola. Vi har två större skolor och en mindre landsbygdsskola, de flesta av våra skolor har ett par hundra elever och är relativt sett därmed ganska små vilket ger oss närhet både i kollegiet och till skolledning. Ett gott kollegialt klimat samt tillgång till stödfunktioner och hjälpmedel gör det möjligt att utvecklas och växa i yrkesrollen. Vi träffas regelbundet för att inspirera varandra och få kompetensutveckling inom aktuella områden, och möjlighet till pedagogiska samtal med kollegor.

Fokusområden för att lyckas tillsammans

  • Leda lärandet - att ha ett utvecklande ledarskap, bejaka entreprenöriellt lärande och digital kompetens, 
  • Professionellt förhållningssätt - vi har ett gott bemötande, god kommunikation och jobbar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, 
  • Samarbetande kultur - vi satsar på kollegialt lärande, samarbete och samverkan, 
  • Trygghet - vi tror på delaktighet, social förmåga och funktionell arbetsmiljö. 

Kontakter

Relaterade länkar