Gå till innehållet

Hållbart arbetsliv

Östhammar är en bra kommun att både bo och arbeta i. 

För att definiera begreppet hållbar arbetsgivare engagerar kommunledningen i Östhammar sina medarbetare. Förra året hölls workshops runt om i kommunen på temat attraktiv arbetsgivare. Drygt 200 medarbetare från olika verksamheter och orter deltog. Resultatet sammanfattas i sju områden: 

Vad tycker medarbetarna?

Vi arbetar med förbättringar

Östhammars kommun arbetar med förbättringar på flera områden. För att göra det lättare att jobba för en god arbetsmiljö finns utbildning i egen regi, verktyg och stöd. Samtliga chefer har dessutom tillgång till en rad interna utbildningar med fokus på ledarskapsfrågor.

- Vi har en friskvårdsportal och ska lansera en ny förmånsportal som på ett tydligt sätt kommer att visa alla förmåner som följer med en anställning hos oss, berättar Linn Sunnelid.

Att ständigt vilja utvecklas och förbättra sig är ett av Östhammars kommuns starkaste kort som arbetsgivare.

- Ett annat är resultaten från våra undersökningar som tydligt visar på medarbetarnas upplevelser av att ha fantastiska kollegor, säger Linn Sunnelid.

Relaterade länkar