Gå till innehållet

Jobba som sjuksköterska

Att jobba som sjuksköterska är ett ansvarsfullt uppdrag. Vi satsar på tid, arbetsro och ett väl fungerande lagarbete för att möjliggöra ett kvalitativt och metodiskt arbete. 

SSKor 600

Hos oss är sjuksköterskan en nyckelperson i teamet och den som utveckllar den vård vi erbjuder. Arbetet är självständigt och innebär att både ge vård och att handleda omvårdnadspersonalen. Planering och utvärdering av hälso- och sjukvårdsinsatser är en naturlig del av arbetet för att utveckla och förbättra vården. För att få stöd och energi i arbetet finns det många kollegor att konsultera, och alla sjuksköterskor deltar i den medicinskt ansvariga sjuksköterskans nätverk. Arbetet kännetecknas av ett nära samarbete med patienter och anhöriga. Vi är stolta över det hälsofrämjande och konsultativa arbetssätt vi har. 

En sjuksköterska kan välja mellan flera olika verksamheter hos oss, såsom särskilt boende, hemsjukvård, Närvårdsenhet eller Korttidsenheten. Närvårdsenheten är unik och består av ett samarbete mellan oss och landstinget för multisjuka som behöver tillfällig vård eller utredning. Korttidsenhet fungerar som avlastning för anhöriga som vårdar en familjemedlem i hemmet.