Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Kicki och Alexander, undersköterskor

 Alex o Kicki 600

Kunskap om individuella behov och ett anpassat bemötande är viktiga faktorer i arbetet med demenssjuka. Det har Alexander Karlsson och Kristina ”Kicki” Westerberg Pettersson, som jobbar på boendet Parkvägen i Österbybruk, tagit fasta på. Nu får de pris för sin idé om bemötandekort.

Att tänka på ständiga förbättringar i verksamheten är ett förhållningssätt som Kicki Westerberg Pettersson, Silviasyster - specialistutbildad på demenssjukdomar, och Alexander Karlsson, språkombud, ständigt har med sig i vardagen. De vet att enkla åtgärder, individuella anpassningar och ett likriktat arbetssätt har stor betydelse för demenssjuka personer, som ibland kan ha svårt att själva uttrycka vad de behöver för att må bra.

Alexander och Kicki berättar om betydelsen av fungerande rutiner och att olika omvårdnadsmoment utförs på samma sätt av all personal. Informationen har tidigare funnits i en pärm och på en whiteboardtavla på arbetsplatsen, men med hjälp av de nya bemötandekorten sker blir informationen mer tydlig och tillgänglig för all personal, även vikarier och nyanställda.

Enkla åtgärder

Bemötandekorten som används på boendet i Österbybruk är framtagna i fickformat, är hygieniskt inplastade och billiga att framställa. ”Jag blir trygg och sover gott om du ger mig handmassage 30 minuter varje kväll efter fikat” står det på ett av dem. ”Jag måste få vakna i min takt på morgonen. Jag hör mycket dåligt, så prata tydligt och vänligt till mig” står det på ett annat. Korten är försedda enkla budskap om bemötande och åtgärd. Det är sällan svåra eller krävande åtgärder som behöver göras. Det svåra är att identifiera vad som kan göra skillnad för de demenssjuka som exempelvis kan visa symptom som oro, aggressivitet och sömnstörningar och inte alltid själva kan ge uttryck för vad de vill och behöver. 
  - Det kan vara så enkla saker som att en person sover bäst med en kudde i stället för två, säger Kicki.

Dela med sig

Införandet av bemötandekort har tagits emot väl av både personal och anhöriga. Arbetssättet är framgångsrikt och personalen på Parkvägen vill gärna dela med sig av sina erfarenheter.  Bemötandekorten har uppmärksammats av Kunskapscentrum för demenssjukdomar och BPSD-registret, som är ett nationellt kvalitetsregister och ingår i regeringens satsning ”Bättre liv för sjuka äldre”.
 - Den 26 november ska vi berätta om vårt arbete med bemötandekorten och få ta emot BPSD-registrets innovationspris 2019. Det känns förstås jätteroligt att vi blir uppmärksammade för vårt arbete, säger Kicki.


För två år sedan uppmärksammades Parkvägens kreativa lösning om hur buntband kan fixera sänggrindar i ett säkerhetshöjande syfte, något som också uppmärksammades av Socialstyrelsen i en rapport.