Gå till innehållet

Vattenavstängning i Foghammar i Alunda, idag kl. 11-16.
Läs mer på Gästrike Vatten´s webbplats.

Tilliten till medarbetarna är viktig för Östhammars kommundirektör

Delaktighet och inflytande på jobbet. Här ska Östhammars kommun vara snäppet vassare än konkurrenterna på arbetsmarknaden.

- Vår storlek skapar goda förutsättningar för att kunna ge medarbetarna det, säger Peter Nyberg, kommundirektör. 

Peter2

Peter Nyberg, numera kommundirektör för Östhammars kommun, har jobbat inom kommunen sedan 1999 då han började som handläggare med inriktning mot arbetsmarknadsfrågor.

Det finns något som är svårt att hitta i andra, större, kommuner och som Peter Nyberg tycker att Östhammars kommun ska känna stolthet över. Det är närheten till tjänstemän, chefer och politiker. Storleken gör också att det är närmare mellan olika enheter och förvaltningar.

- Vår storlek gör att vi oftast har mycket kortare vägar till beslut. Då skapas också större förutsättningar för inflytande och delaktighet. Jag skulle säga att det är en anledning till att jobba för Östhammars kommun, säger han.

En viktig utmaning för Östhammars kommun liksom andra mellanstora kommuner när det kommer till att rekrytera arbetskraft är urbaniseringstrenden. Många vill bo och jobba i större städer. Lägg därtill att det är svårt att i allt fler yrkeskategorier hitta personer med rätt högskoleutbildning. I kommunen finns inte någon lång tradition av vidareutbildning.

”Det är inte rocket science”

Men det finns också bitar som talar för att Östhammars kommun med drygt 21 900 invånare och runt 1 700 medarbetare ska växa och kunna rekrytera rätt personer till rätt yrken.

Peter Nyberg ser att Östhammars kommun behöver vara en lite mer uppfinningsrik arbetsgivare än konkurrenterna. Ett sätt att attrahera medarbetare och som fallit ganska väl ut, är att det finns ett distanskontor i Uppsala.

- Det är inte ”rocket science” på något sätt, men det är något som vi genomfört. Sedan tror jag att det behövs mycket mer. Vi behöver kanske ompröva våra tankar, säger han.

Den arbetskraft som finns inom kommunen kommer att minska över tid och distanskontoret är en del i att stärka arbetsgivarvarumärket, att Östhammars kommun är en av de organisationer i närområdet som arbetssökande väljer mellan. Fler saker som Östhammars kommun tittar på för att locka inpendlare är väl fungerande infrastruktur och god kollektivtrafik, där det kanske går att stämpla in på jobbet redan när personen sätter sig på bussen.

- Men det här gäller ju inte alla. Vi har många som jobbar jättenära våra barn, elever, äldre och funktionsvarierade. Där handlar det om mötet med människor och då fungerar det inte med bussen. Det är viktigt att skapa rätt förutsättningar för alla medarbetare, säger Peter Nyberg.

Ny styrmodell hjälper till

Kommunens nya styrmodell, styrhuset, är ett sätt för förtroendevalda att tydligare och lättare kunna prioritera. Östhammars kommun ska vara en hållbar, lärande, attraktiv och växande samt öppen kommun. Styrmodellen bottnar i fyra värdeord: Tillsammans, öppenhet, ansvar och engagemang.

- Vi ska ha tillit till dem som jobbar i vår organisation. Vi ska ge våra medarbetare så mycket inflytande att de känner att de i hög grad kan påverka sin dagliga arbetssituation. Vi vill ge professionen en större möjlighet att utveckla verksamheten, säger Peter Nyberg.