Gå till innehållet

Lisbeth, förvaltningschef

 Lisbeth B 600

Hon lever som hon lär och är känd för att fatta snabba beslut. Lisbeth Bodén, chef för de två största förvaltningarna i Östhammars kommun, är en person som får saker gjorda. Och hon förväntar sig detsamma av sina medarbetare.

Goda relationer och tillit är en del av framgångskonceptet när Lisbeth Bodén, chef för barn- och utbildningsförvaltningen och sedan en tid även tillförordnad chef för socialförvaltningen i Östhammars kommun, arbetar. Möten slukar en stor del av hennes tid, en vanlig arbetsdag. All annan tid ser hon till att vara tillgänglig för sina chefer och medarbetare.

- Min dörr är alltid öppen och jag vill gärna finnas tillhands i den mån jag kan för att lyssna in behov och svara på frågor, säger hon.

Personlig återkoppling

Om tiden tillåter går Lisbeth gärna runt och pratar öga mot öga med människor i sin organisation, istället för att e-posta eller ringa dem. För henne är det personliga mötet en viktig del av ledarskapet.
- Det ger mig mycket att få säga hej och att få vara ett bekant ansikte. Mervärdet är att kunna ge personlig återkoppling och ha möjlighet att byta några ord, exempelvis om hur semestern varit eller hur helgens match gått, säger Lisbeth.

Håller högt tempo 

När hon nu kör den sex mil långa vägen från bostaden på Väddö till jobbet i Östhammar känner hon sig ofta glad och förväntansfull. Arbetsglädje är ett drivmedel för Lisbeth som gör det möjligt för henne att hålla ett högt tempo. Hon får saker ur händerna, utmanar och möjliggör för andra att göra sitt jobb. Aktuell agenda har hon alltid i huvudet.
- Jag älskar mitt jobb och tycker det är både roligt och meningsfullt, säger hon.

Delegerar gärna

Lisbeth beskriver sig själv som en tydlig, modig och prestigelös chef. Hon är inte konflikträdd, har inget kontrollbehov och är heller inte särskilt känslig för stress. I chefsrollen ser hon sig själv som strateg och coach. Lisbeth har tidigare jobbat som lärare, rektor och grundskolechef i Norrtälje kommun. I Östhammars kommun har hon arbetat i sex år. Nyligen tog hon, utöver att vara chef för barn- och utbildningsförvaltningen, också på sig ett tillförordnat chefsansvar för socialförvaltningen. Det betyder att hon i dagsläget är chef över 17 personer och många olika verksamheter. När det behövs, till exempel under semesterperioden, kliver hon också i rollen som tillförordnad kommundirektör.
Hur hinner du med det?
- Jag delegerar, svarar Lisbeth. Jag har stort förtroende för mina ledningsgrupper och för mig handlar ledarskap om att släppa fram och ge människor mandat. Med mandat följer ansvar och förväntningar. Men det är viktigt att skilja på krav och förväntningar, säger Lisbeth.

Göra jobbet roligare

Hon tycker om att både ge och få feedback och hon försöker ta vara på alla tillfällen som ges för att se och lyfta sina chefer och medarbetare. Att jobba tillsammans tycker hon är ett bra sätt att skapa engagemang och göra jobbet roligare. 
- Vi utgår från vår värdegrund som innefattar ansvar, engagemang, öppenhet och tillsammans när vi bygger team och vi repeterar den ofta för att säkerställa att den genomsyrar allt vi gör, säger Lisbeth.
I sammanhanget nämner hon också betydelsen av att ha struktur och ordning. 
Leverans och resultat av arbetet som utförs är viktigt för Lisbeth, som gärna lyfter goda exempel.
Då blir engagemang och ansvarstagande tydligt.
- Chefer är alltid förebilder och att det gäller att leva den gemensamma värdegrunden, säger Lisbeth.
Hon ser sig själv som genuin i ledarrollen och tycker inte det krävs någon ansträngning att göra det.

Resultatinriktad

Lika lätt som Lisbeth har att komma ihåg vad som sagts i olika ärenden och vad som ska göras på jobbet, har hon att släppa taget om det på sin lediga tid. Hon tar aldrig med sig förvaltningschefsjobbet hem. Där väntar nämligen ett annat slags liv med djur och familj. Hon kopplar av med bastubad och jakt men är inte bang för att ta i och jobba fysiskt på gården när det behövs.
- Jag är nog ganska resultatinriktad i mina hemmaprojekt också när jag tänker efter, säger Lisbeth med ett skratt.