Gå till innehållet

Birgitta, biträdande sektionschef

Birgitta 600

Arbetstempot är högt och resultatet är inte alltid förknippat med framgång. Trots det älskar hon sitt jobb. Att få vara med och motivera någon att göra en förändring i sitt liv är en fantastisk förmån och samtidigt ett viktigt och meningsfullt uppdrag.

Berätta om ditt jobb!
Jag jobbar som tillförordnad verksamhetschef med missbruk och socialpsykiatri inom individ- och familjeomsorgen. I mitt jobb som chef ingår att tillsammans med handläggarna utreda behov av insatser samt verkställa beslut om exempelvis kontaktpersoner, boendestöd, behandling och sysselsättning. Jag är ansvarig för vår egen öppenvård och är även behandlare och anhörigstödjare.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?
Arbetsuppgifterna är många och varierande. Det kan till exempel handla om att jag tar emot samtal från personer som vill ha hjälp eller som vill lämna en orosanmälan. Jag går igenom olika ärenden tillsammans med handläggarna. Möten och (behandlande) samtal ska förberedas, vårdplaneringar ska göras och handledning ska ges. En gång i månaden sammanställer jag våra ärenden för att kunna redovisa för våra nämndledamöter vad det är vi jobbar med. Det ska även förberedas för sektionsmöten samt arbetsplatsträffar och ledningsgruppsmöten.

Vilka projekt är du involverad i och vad gör du i dessa?

Jag är bland annat ordförande i vår lokala RIM/närvårdsgrupp, som jobbar med implementering av riktlinjer inom missbruks- och beroendevården. Jag är ansvarig och kontaktperson för vårt SMADIT-arbete, som står för samverkan mot alkohol och droger i trafiken. Vidare är jag kollegiestödjare i MI (motivational interviewing), en samtalsmetod som är grunden i vårt arbetssätt och används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser.

Varför valde du det här yrket?
När jag började studera var jag inne på att arbeta med barn och ungdomar. Jag funderade även på att läsa vidare till diakon. Ett sommarjobb i missbruksgruppen var det som gjorde att jag ”hittade rätt”. Jag kände direkt att det var det här jag skulle arbeta med, vilket jag inte har ångrat.

Hur länge har du jobbat här?
Sedan december 2006, som samordnare och socialsekreterare.

Vad tycker du är bra med ditt jobb?
Att jag får göra en massa olika saker och kan komma med idéer på hur man kan utföra och utveckla arbetet. Jag var exempelvis med och arbetade upp vår egen öppenvård. Att få följa en persons resa mot drogfrihet är spännande och en förmån. Bra är också att jobba i en liten kommun, där vi skapar personliga relationer och har goda förutsättningar att samverka.

Vad är det som gör att du trivs?
En bra arbetsgrupp och chef. Att egna lösningar på olika problem uppmuntras, samt känslan av att ha utvecklats mycket sedan jag började jobba här. 

Vad har du för utmaningar på jobbet?
Just nu är det att komma in i min nya roll som chef och lära mig mer kring personal och verksamhetsfrågor, för att kunna coacha personalen och få till samarbete och samverkan.

Vilken utbildning krävs för ditt yrke?
Socionomprogrammet eller likvärdig utbildning. Sedan finns goda möjligheter till kompetensutveckling på arbetsplatsen, till exempel föreläsningar, utbildningar och handledning.

Vad är det bästa med att jobba i Östhammars kommun?

Vi har inte allt det som en storstad kan erbjuda, exempelvis beroendeklinik och olika boendeformer. Men vi har nära till samarbetspartners och får komma på egna lösningar för att utveckla arbetet, vilket resulterar i personlig utveckling.