Gå till innehållet

Madelene, sjuksköterska

Madeline_Karlsson_sjuksyrra

Dygnet runt och i livets slutskede. Att ge vård till patienter och förbättra deras livskvalitet står ständigt på sjuksköterskans agenda. Madelene trivs med att möta människor i olika livsfaser och känna att hennes arbete gör skillnad.

Berätta om ditt jobb!
Jag är sjuksköterska på närvårdsenheten, vid vårdcentrum i Östhammar. Där har jag ansvar för omvårdnaden av patienterna. Närvårdsenheten är ett samarbete mellan Östhammars kommun och Region Uppsala. Patienterna är ofta äldre personer som har behov av tillfällig vård dygnet runt. Jag är även palliativt ombud. Det handlar om att utveckla och förbättra omvårdnaden för patienter i livets slutskede. 

Hur ser en typisk arbetsdag ut?
Arbetsdagen på vårdcentrum börjar ofta med en avstämning av dagen, frukost och utdelning av mediciner. Sedan är det rond med läkare. Vi arbetar efter rutiner men alla dagar ser olika ut beroende på patienternas behov. Det gäller att se vad varje individ behöver och vad som gagnar den. Vi har bemanning dygnet runt och jobbar kväll, dag och helg. Ett roterande schema ger oss möjlighet att själva påverka våra arbetstider.

Varför valde du det här yrket?
Främst valde jag det för att sjuksköterskeyrket innebär många möten med människor i olika livssituationer, där jag har möjlighet att göra skillnad. Men även för att det är ett brett yrke inom vilket det alltid kommer att finnas utvecklings- och arbetsmöjligheter.

Vilka projekt är du involverad i och vad gör du i dessa? 
Utöver att vara palliativt ombud på min arbetsplats är jag förtroendevald och fackligt ombud för Vårdförbundet. Det innebär bland annat att jag deltar i samverkansmöten med socialförvaltningen med flera. Det är lärorikt och ger mig möjlighet att vara med och påverka förutsättningarna för att vi ska kunna fortsätta att göra ett bra jobb. 

Vad tycker du är bra med ditt jobb?
Jag har tidigare jobbat i Uppsala och Gävle. Nu när jag har barn tycker jag det är toppen att kunna jobba på hemmaplan. Arbetsuppgifterna är varierade och så uppskattar jag samarbetet med mina kollegor.

Vad är det som gör att du trivs?
Framför allt är det samarbetet i arbetsgruppen. Vi har roligt på jobbet och hjälps åt. När jag går hem från jobbet lämnar jag alltid över det till någon, så jag behöver aldrig känna att jag ”tar med arbetet hem”. På närvårdsenheten och som anställda av kommunen har vi vanligtvis bättre betalt än landstingsanställda sjuksköterskor.

Om du skulle önska något mer, vad skulle det vara?
Fler timmar på dygnet.

Vad är utmanande med ditt jobb?
En utmaning med mitt jobb är att säkra upp för trygga utskrivningar, det vill säga att förbereda utskrivningen så väl att allt fungerar i hemmet när patienten kommer hem. Det kan till exempel handla om hjälp i hemmet, läkemedel och uppföljningar. En annan stor utmaning är att förhålla sig till olika etiska dilemman som vi ställs inför med patienter och deras anhöriga.

Vilken utbildning krävs för ditt yrke?
Rätt behörighet från gymnasiet och tre år på universitets sjuksköterskeprogram.

Vad finns det för möjligheter att utvecklas?
I mitt yrke finns goda möjligheter till karriärutveckling för den som är intresserad av det. Till exempel kan man välja en inriktning och att vidareutbilda sig.

Vad är det bästa med att jobba i Östhammars kommun?
Det bästa är helt klart att ha nära till jobbet.