Gå till innehållet

Vattenavstängning i Foghammar i Alunda, idag kl. 11-16.
Läs mer på Gästrike Vatten´s webbplats.

Anders, gatu- och trafik-samordnare

Anders 600

Ingen dag är den andra lik. Det är en trivsam tillvaro för Anders som gillar att vara i rörelse. Många olika slags ärenden hamnar på hans göra-lista. Att få lösa problem är det som gör det roligt att gå till jobbet, tycker han.

Berätta om ditt jobb som gatu- och trafiksamordnare
Jag hanterar de flesta ärenden som har med skötsel och underhåll av vägar, gator samt gång- och cykelvägar i kommunen. Det kan handla om allt möjligt - grävtillstånd, asfalteringsjobb, gatubelysning och olika slags trafiksäkerhetsåtgärder som behöver vidtas. Det kan också handla om skyltning, snöröjning, halkbekämpning, sandupptagning och mer. Jag har alltid en lång göra-lista på gång.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Det varierar. En del dagar består av projektledning, avstämningsmöten, inspektioner av pågående arbeten, kontakt med leverantörer och så vidare. Det kommer in ärenden via vårt felanmälningssystem som ska hanteras. Det kan vara både små och stora åtgärder som krävs för att kunna lösa olika situationer uppstått.

Vad är det som gör att du trivs med ditt jobb?
Jag tycker om att ha många bollar i luften samtidigt, att kunna bidra till lösningar och att utveckla verksamhet. Det ger mig känslan av att mitt arbete är till nytta och gör skillnad för människor.

Ofta är det många problem som ska lösas samtidigt och helst på en gång. Det kan ställa krav på både flexibilitet och stresstålighet. Ibland händer det även att människor är kritiska till prioriteringar som görs och beslut som tas. Då gäller det att kunna bemöta det på ett bra sätt och vara lyhörd för deras synpunkter och förbättringsförslag.

Det här jobbet har jag haft i tre år. Innan jag började här har jag bland annat jobbat som gruppledare med vatten och avloppsfrågor, som fastighetsskötare och innan det som maskinförare på en entreprenörsfirma.

Vilken utbildning krävs för ditt yrke?
Jag är utbildad vägmästare men måste nog säga att min största tillgång i det här uppdraget är min arbetslivserfarenhet och viljan att lösa problem.

Vad tycker du är det bästa med att arbeta i Östhammars kommun?
Det bästa med att jobba på Östhammars kommun är att det alltid är full fart och mycket att göra. Jag är involverad i mycket och får vara med och bidra till kommunens utveckling.