Gå till innehållet

Åtgärdssamordnare för vatten, Östhammar

Arbetsplats

Varje dag går cirka 1700 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över.

Nu erbjuder vi dig möjligheten att få bli del av vårt strategiska och operativa vattenvårdsarbete. Hos oss får du delta i en bred samverkan i vattenfrågor mellan olika delar av kommunen, och i ett stort kontaktnät med lokala aktörer och organisationer. Vi deltar i internationella projekt och har samarbeten med flera universitet inom vattenområdet, där du får delta för att ta del av kunskapsutbyten och kontakter. Vi erbjuder flexibla arbetstider med möjlighet till distansarbete när verksamheten tillåter. Du får en en omväxlande vardag med kontorsarbete, administration, fältbesök och lokala möten. Du kommer ha ett nära samarbete med kommunens miljösakkunnig och andra kollegor som arbetar med vatten- och miljöfrågor inom samhällsplanering, miljöskydd och VA-frågor.

Arbetsbeskrivning

Östhammars kommun projektanställer en åtgärdssamordnare för vatten i syfte att stärka det lokala vattenvårdsarbetet. Målet är att ha ett fungerande lokalt nätverk i de båda prioriterade avrinningsområdena (Olandsån och Östhammarsfjärdarna) på plats år 2025 samt att ett flertal åtgärder för bättre vattenkvalitet ska vara genomförda.

Din uppgift som åtgärdssamordnare är att öka åtgärdstakten och verka för att rätt åtgärder genomförs inom vattenförvaltningen i sjöar, vattendrag och kustmiljö. Detta gör du i nära samverkan med markägare, lokala organisationer, vattenråd och övriga intressenter. Du kommer även ha kontakt med regionala och nationella myndigheter.

Du kommer huvudsakligen ansvara för att:
• bygga nätverk för att engagera lokala aktörer i åtgärdsarbetet, främja diskussioner och ta tillvara lokal kunskap
• identifiera och stötta i genomförandet av kostnadseffektiva åtgärder mot framförallt övergödning
• samverka och främja erfarenhetsutbyte med andra kommuner, vattenråd och åtgärdssamordnare
• tillsammans med berörda enheter på kommunen ta fram förslag, förankra och söka finansiering för åtgärder mot framförallt övergödning på kommunens egna marker
• stödja markägare och andra lokala aktörer i ansökningar om ekonomiskt stöd för åtgärder mot övergödning, ökad biologisk mångfald, fördröjd grundvattenbildning etc.

I jobbet ingår ett strategiskt och operativt ansvar för planering och samordning av vattenåtgärder, administrativt ansvar att diarieföra och i övrigt dokumentera arbetet samt ett visst budgetansvar.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskoleutbildning med inriktning mot vatten, till exempel landsbygdsstrateg, limnolog, agronom, markvetare eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Har du dessutom utbildning i projektledning, miljökommunikation, miljöekonomi och/eller GIS är det meriterande.

Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete med övergödningsproblematik, våtmarker i jordbrukslandskapet, rådgivning till lantbrukare eller motsvarande. Även erfarenhet från arbete inom lantbruket, offentlig förvaltning och/eller erfarenhet inom projektledning är ett plus liksom erfarenhet av arbete med GIS och VISS (VattenInformationsSystem Sverige).

Jobbet kräver att du har god förmåga att uttrycka dig väl i svenska i tal och skrift, att du har datorvana och goda kunskaper i Officepaketet samt att du har B-körkort.

Är du van att jobba mot uppsatta mål och motivera dig själv? Är du van att ta ansvar och självständigt driva arbetet framåt? Då kan du mycket väl vara den kollega vi söker. Andra styrkor som är viktiga för oss är förmågan att utveckla relationer, att lyssna och kommunicera på ett konstruktivt sätt. Eftersom arbetet sker i projektform och har en tidsram att hålla så är även din förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt väldigt uppskattat.

Östhammars kommun välkomnar alla sökande då vi eftersträvar blandade arbetsplatser och ser våra olikheter som en styrka och tillgång.

I den här rekryteringen har vi valt vilka kanaler vi vill synas i och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp.

När du söker jobb hos oss ber vi dig söka digitalt för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan digitalt kan du skicka din ansökan märkt med referensnummer till:

Östhammars kommun
Sektor Verksamhetsstöd
Box 66
742 21 Östhammar

Sök jobbet

Publicerades
15 juli 2022
Ansök senast
22 augusti 2022
Avdelning
Verksamhetsområde tillväxt
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Omfattning
Heltid 100 %
Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse. Projektanställning under en period av 3 år.
Referensnummer
KS-2022-481
Kontaktpersoner
Marie Berggren
Verksamhetschef Växande kommun
0173-864 17
070-980 04 17
Camilla Andersson
Miljösakkunnig
0173-864 10
camilla.andersson@osthammar.se
Facklig representant
Anna Bergsten
Naturvetarna
0173-864 45