Gå till innehållet

Socialt arbete

Vårt uppdrag är att stödja människor i deras vardag. Som socionom kan du välja att jobba som socialsekreterare med utredningar av olika slag, som kurator inom någon av våra stödinsatser förebyggande verksamheter. När vi frågar våra medarbetare vad som är det bästa med jobbet svarar de flesta "att kunna göra skillnad i någons liv". 

Soc2 600

Vi har flera verksamhetsområden inom socialt arbete; barn- och ungdomsfrågor, familjefrågor, försörjningsstöd, biståndsbedömning, missbruksfrågor och socialpsykiatri. Vi jobbar även med öppenvård för både ungdomar, vuxna och familjer.  

Våra socialsekreterare jobbar med att utreda och handlägga ärenden bland annat enligt Socialtjänstlagen, Lag om vård av unga samt Lagen om vård av missbrukare. Vi jobbar också med rekrytering och utredning av kontaktfamiljer, familjehem, särskilt förordnade vårdnadshavare samt med stöd till familjehem. Vi har även  förebyggande verksamheter, som till exempel i fältgruppen, på familjecentralen eller med annat föräldrastöd. För att kunna fokusera på det sociala arbetet har vi utredningsadministratörer och samordnare som stöd. 

 
För att trivas hos oss tror vi att du: 
  • har intresse och engagemang för människor i utsatta situationer
  • har drivkraft att hitta rättssäkra lösningar
  • gillar att arbeta i team
  • är engagerad och kan sätta dig in i andras perspektiv

Kontakter