Gå till innehållet

Socionom-praktik

Du som läser på socionomprogrammet behöver en termin av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det innebär att  under handledning  tillämpa och utveckla din förmåga att använda dina teoretiska och praktiska kunskaper i arbetet med människor. Vi tar emot socionom-studenter både inom vuxensektionen samt barn- och ungdomssektionen. 

För att undersöka om möjlighet till VFU hos oss, kontakta respektive sektionschef. 

Kontakter