Gå till innehållet

Styrning och ledning

Den politiska organisationen 

Kommuner styrs av politiker i ett kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt nämnder som valts direkt av medborgarna. 

Nämnderna är specialiserade och styr olika verksamheter. Hos oss finns fyra nämnder och en styrelse; socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, bygg- och miljönämnden samt kommunstyrelsen. De politiska ledarna tar beslut i vad verksamheterna ska göra för invånarna.

Nästan all vår verksamhet styrs av lagar, så som kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighet- och sekretesslagen, socialtjänstlagen, bibliotekslagen, skollagen, plan- och bygglagen med flera. 

Här kan du läsa mer om den politiska organisationen 

Här hittar du den politiska ledningen

Tjänstemannaorganisationen

Verksamheterna är organiserade i en förvaltning och fyra sektorer; sektor omsorg, sektor bildning, sektor samhälle och sektor verksamhetsstöd.  Sektorerna består av flera olika kontor eller enheter och där arbetar våra medarbetare med att genomföra de beslut som tas i kommunfullmäktige och nämnderna. 

Här kan du läsa mer om våra sektorer