Gå till innehållet

Ulf, samhällsbyggnadschef

 Ulf600

Ulf Andersson är chef för samhällsbyggnadsförvaltningen. Han har förklaringen på varför en miljöinspektör är lika viktig för välfärden som en lärare eller sjuksköterska.

När Ulf Andersson knackade på hos kommunalrådet i Östhammars kommun hade han jobbat inom den finansiella sektorn sedan 80-talet och som chef sedan 1993. Han efterlyste ett miljöombyte och undrade om det möjligen fanns något roligt jobb till honom inom den offentliga sektorn.

–  Det visade sig att det skulle rekryteras en näringslivschef och jag fick tipset om att söka det, säger Ulf Andersson som sökte och fick jobbet.

För ett år sedan, när han utsågs till chef för den nya samhällsbyggnadsförvaltningen lät inte reaktionerna vänta på sig. Via namnlistor uttryckte flera medarbetare en oro för att myndighetsutövningen skulle tvingas ge vika för tillväxten, i och med chefens bakgrund. Det hela bevakades av lokal media. Så kom första riktiga dagen på nya jobbet, i januari.

–  Det vände samma dag som jag flyttade över till mina medarbetare. Jag blev oerhört väl mottagen och det kändes som att personalen bestämde sig från dag ett att ge det här en chans. Nu har det gått ett år och jag är en stolt chef över den här gruppen, även om vi har mycket kvar att göra, säger Ulf Andersson.

Viktigt att medarbetare ser vem de finns till för

Han är chef för cirka 40 medarbetare inom bygg, miljö, planering och tillväxt. Sedan han tillträdde har hans fokus legat på två saker. Bra arbetsmiljö och systematiskt förbättringsarbete. Det har handlat om att leverera bättre mot kunden, att medarbetarna ska se vem de finns till för.

En miljöinspektör är kanske inte den första titel vi tänker på när vi pratar om välfärd. Men Ulf Andersson har svaret på varför en miljöinspektör, tillsammans med sjuksköterskor och lärare, har Sveriges viktigaste jobb, både enligt honom och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

–  Om vi inte är effektiva i vår myndighetsutövning, tappar Sverige konkurrenskraft. Vi måste se hela bilden. Är vi duktiga på det vi gör, spiller det tillbaka på oss. Men misslyckas vi får vi problem med människor som vill smita från skatt eller inte ställer upp på samhällskontraktet. Då blir det en ond spiral i stället, säger Ulf Andersson.

Ansvar för attityden

När han pratar om de gemensamma värdeorden fastnar han för ordet ”Ansvar”. Han ser att det finns ett kollektivt ansvar för att skapa en bra arbetsmiljö, men att också varje medarbetare har ett personligt ansvar för sin leverans, det gemensamma lärandet och inte minst för sin attityd.

–  Din attityd påverkar hur vi lyckas med våra gemensamma mål. Sedan är det chefens ansvar att skapa förutsättningar för medarbetare och att förstå medarbetarnas vardag och fråga vad som är svårt, att följa med i vardagen, säger han. 

Hur var det då med oron för ett år sedan, att myndighetsutövningen skulle tvingas ge vika för tillväxten? Ulf Andersson lyfter förvisso fram att det är viktigt att företagare inte möts av byråkrati, men ur perspektivet att regelverket inte alltid är så lätt att förstå och att många kan bryta mot lagen utan att veta om det. Det behöver vara lätt att göra rätt.

–  En effektiv myndighetsutövning ska vara rättssäker och förutsägbar för att Östhammars kommun ska kunna vara konkurrenskraftig. Det kan innebära att vi behöver säga ”Där får du inte bygga”. Om vi är slarviga och struntar i att kräva bygglov av någon, får de som verkligen vill göra rätt en konkurrensnackdel, säger han.

”Lite kär” i offentlig sektor

Han har en passion för sitt jobb och skojar om att han blivit ”lite kär” i offentlig sektor. Det är inte vilken förvaltning eller enhet som han är chef för som är den stora drivkraften, utan det handlar i stället mycket om själva ledarskapet och just att leda människor. 

–  Då måste man veta vad man leder dem mot, att de känner mening i det. Annars splittras fokus och man börjar tänka på annat. Att känna mening med sitt jobb är det som är viktigast, säger han.