Gå till innehållet

Vår värdegrund

Vi jobbar varje dag med att förankra och levandegöra vår gemensamma värdegrund. Vi låter värdegrunden vara vår kompass i hur vi agerar och tar beslut, så att vi har ett gemensamt arbetssätt och bemötande gentemot alla vi träffar. En gemensam värdegrund är ett viktigt verktyg för oss i vårt arbete med att skapa  mervärde för våra kunder samtidigt som vi skapar ett stort medarbetarengagemang och effektiva flöden som gör oss kostnadseffektiva. 

Vår gemensamma värdegrund: 

  • Engagemang

  • Ansvar

  • Öppenhet

  • Tillsammans

Hur lever vi upp till våra värderingar ?

  • Öppenhet innebär att vi har en förmåga att vara nyfikna, lyssnade, inbjudande till såväl kunder, medarbetare och förtroendevalda. Vår öppenhet blir avgörande för vår legitimitet i framtiden. Här speglar vi demokrati, inflytande och bejakar våra olikheter.
  • Engemang handlar om ärlighet, att bry sig och vara angelägen om både medarbetare och medborgare. Att vilja allas väl och göra allt, kanske även det lilla extra.
  • Ansvar handlar om att ta ansvar för sina handlingar, rätt från mig, rätt från början, medge fel och avvikelser, göra om och göra rätt. För detta krävs både mod och trygghet.
  • Tillsammans. Framtidens värdering. Ju svårare utmaningen blir, desto större vinst att jobba tillsammans. Vår framgång kommer att styras av förmågan att arbeta tillsammans mellan kollegor, mellan enheter mellan sektorer men även tillsammans med andra myndigheter, den civila sektorn och det privata näringslivet. Våra kunder ska inte behöva orientera i huvudmannadjungeln. Hur vi organiserar oss ska inte begränsa dem och mellanrummen mellan enheter och myndigheter måste täppas till.