Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ett akut ledningsarbetet på Albrektsgatan, Bodagatan, Kanikebolsgatan och Smedjegatan i Östhammar, ikväll den 13 juni från kl 19:00. Arbetet väntas bli klart under natten, under tiden leds trafiken om via Bodagatan samt Källvägen. Läs mer på Gästrike Vatten´s webbplats.

Vård och omsorg

Inom vård och omsorg tar vi hand om och hjälper dem som behöver stöd för att klara av vardagen. Vi arbetar för att ge äldre, funktionshindrade och sjuka en meningsfull och trygg tillvaro. 

VoO 600

Hos oss jobbar bland annat undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, biståndshandläggare och sjukgymnaster/fysioterapeuter. Vi jobbar i små team för att skapa välbefinnande och delaktighet för våra brukare. 

Oavsett yrkesroll är det är viktigt för oss att alla medarbetare känner sig trygga i sin roll.  Våra medarbetare ska göra det de är bäst på, vård och omsorg. Vi tror på att leverera service med hög kvalitet som kännetecknas av den nationella värdegrunden - värdighet, välbefinnande, integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning. Det som vi gör spelar roll.

Eftersom vi har fem tätorter i vår kommun, har vi verksamhet på varje ort. Det innebär att det finns särskilt boende, hemtjänst, hemsjukvård och mötesplatser i Alunda, Gimo, Östhammar, Öregrund och Österbybruk. 

Vi har även gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning eller funktionsvariation i Östhammar och Österbybruk. Vi har dessutom en närvårdsenhet i Östhammar och korttidsplatser i Gimo och Östhammar. 

Relaterade länkar