Gå till innehållet

VFU för lärarstudenter

Du som studerar till lärare behöver verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för att få praktisk träning i undervisning.  Vi samarbetar med Uppsala universitet och tar varje läsår emot cirka 100 studerande till våra förskolor, grundskolor och gymnasieskolan. Vi tar även emot ett fåtal studenter från andra lärarhögskolor. Under din VFU hos oss handleds du av en av våra pedagoger, de flesta med specialkompetens i handledning. 

För att söka plats hos oss, kontakta vår VFU-samordnare, Carina Bohlin.