Gå till innehållet

Yrkespraktik

Vi erbjuder praktik till dig som  i din utbildning behöver arbetsplats- eller verksamhetsförlagd praktik. 

  • Undersköterska - elever på Omvårdnadprogrammet på Bruksgymnasiet får praktikplats hos oss. Du kan välja mellan särskilt boende, gruppbostad, hemtjänst eller daglig verksamhet. För praktik, kontakta din lärare,
  • Sjuksköterska - sjuksköterskestudenter i behov av verksamhetsförlagd utbildning kontakta vår huvudhandledare för sjuksköterskor Jessica,
  • Specialpedagog och kurator - du som studerar till specialpedagog, socialpedagog eller kurator kan få praktikplats hos oss. Kontakta Anna-Karin Adler Eriksson.
  • Skolsköterska - du som studerar till skolsköterska och behöver plats för din verksamhetsförlagda utbildning, kontakta vår samordnare för skolsköterskor, Pia Bergström-Eriksen.
  • Specialistsjuksköterska – du som studerar till Distriktssköterska eller Barn- och ungdomssjuksköterska och ska göra din verksamhetsförlagda utbildning på skola, kontakta vår samordnare för skolsköterskor, Pia Bergström-Eriksen.