Gå till innehållet

Markanvisning

En markanvisning innebär att en intressent under en viss tid och på givna villkor får förhandla med kommunen om förutsättningarna för att genomföra bebyggelse inom visst markområde som kommunen äger.

Villkoren för en markanvisning ska regleras i ett markanvisningsavtal. Avtalets exakta struktur och innehåll kan variera beroende på områdets unika förutsättningar. Nedan kan du läsa om olika typer av markanvisning som kommuner kan använda. 

Östhammars kommuns riktlinjer gällande markanvisningar hittar du HÄR, och riktlinjer för exploatering hittar du HÄR

För försäljning av mark använder Östhammars kommun en upphandlad mäklare, länk till dem hittar du HÄR

 

Läs mer

Anmälan intressentlista

För dig som är intresserad av att få direkt information när det kommer ut nya markanvisningar - anmäl dig här.

Kontakt

Krister Carlsson, Markstrateg

0173-864 07

krister.carlsson@osthammar.se

Markanvisningstyper

Anbudsanvisning

När det finns flera exploatörer som är intresserade av ett markområde så kan en anbudsanvisning ske. På detta sätt kan kommunen få in flera förslag. Kommunen tar då fram ett förfrågningsunderlag. Underlaget innehåller specifika krav och urvalskriterier som till exempel upplåtelseformer, bebyggelse, service och kostnader. När en markanvisning tas fram kan exploatörer ta del av ett förfrågningsunderlag på kommunens hemsida. Därefter kan intressenter lämna in anbud, förslag och skisser. Kommunen utvärderar inkomna anbud och fattar ett markanvisningsbeslut där en eller flera exploatörer utses. Slutligen tecknas ett markanvisningsavtal med vald exploatör.

Direktanvisning

Detta kan tillämpas när endast en exploatör är intresserad av ett område. Detta kan ske vid större projekt eller när kommunen vill tillgodose en särskild ide som kan vara intressant för kommunen.

Markanvisningstävling

Markanvisningstävling kan användas i områden som kräver en viss utformning med hänsyn till plats eller ändamål. Kommunen tar fram ett program med olika kriterier som exploatören ska uppfylla. Kriterierna kan bestå av viss arkitektur, nytänkande eller innovativa lösningar som är av relevans för förslaget.