Gå till innehållet

Markupplåtelse

Riktlinjerna för markupplåtelse på allmän platsmark gäller bland annat för dig som vill starta en uteservering, ordna en festival eller någon annan typ av evenemang eller för dig som behöver använda stadens mark för att sätta upp byggställningar och arbetsbodar, så kallad byggbelamring.

När behöver du polistillstånd?

Tillstånd från Polisen krävs vid användning av offentlig plats för annat än vad platsen är avsedd för.
Till exempel marknad/mässa, tivoli, cirkus, uppställning av byggställning eller container, demonstrationer, konserter, dans/disco,  uteservering, affischering, lotterier, sprängning, tävling /uppvisande av sport eller idrott och majbrasa.

Ansökan om polistillstånd

Ansökan om polistillstånd bör göras i god tid innan arrangemanget ska äga rum

Ansökan skickas till:

Polisregion Mitt: Gävleborg, Uppsala, Västmanland

E-post: registrator.mitt@polisen.se

Polismyndigheten
Region Mitt
Box 3007
750 03 Uppsala

Blanketten hittar du på polisens webbsida för blanketter. 
Polisen tar ut en avgift för ansökan.

Kommunen får ansökan på remiss och har yttranderätt över ansökningarna och vetorätt, det vill säga Polismyndigheten kan inte utfärda ett tillstånd om kommunen inte tillstyrker ansökan.

Ansökan om torgplats

Använd blanketten för att ansöka om torgplats i Östhammar: Ansökan torgplats

Ansökan skickas till: 

Östhammars kommun
Sektor samhälle
Box 66
742 21 ÖSTHAMMAR

Här kan du läsa mer om vad som gäller kring  torghandelsföreskrifter och torghandelstaxa.