Gå till innehållet

Företagsklimat och handlingsplan

Företagsklimat

Målsättningen är att Östhammars kommun ska ha ett företagsklimat som ger goda förutsättningar för företag att växa och utvecklas.

Hur det går i detta arbete mäter vi i första hand genom att följa utvecklingen av den upplevelse som företagare har av sitt möte med vår myndighetsutövning. Mätningen genomförs av ett oberoende undersökningsföretag och resultatet jämför vi dels med tidigare utfall i Östhammars kommun, dels med utvecklingen i andra kommuner. 

Andra indikatorer som vi följer är bl.a. 

  • Nyföretagarbarometern – som mäter antalet nyetablerade verksamheter
  • Konkursstatistik – från Upplysningscentralen
  • SYNA Tillväxtindex – som mäter förändringen i det lokala näringslivets tillväxt
  • Sysselsättningen – mäts som förvärvsfrekvens (andel som arbetat under året)
  • Svenskt Näringslivs företagsklimatenkät – mäter attityderna till företagande.
    Se www.foretagsklimat.se.


Vi har haft och fortsätter ha träffar med näringsliv, politiker och tjänstemän där vi diskuterar vad vi vill åstadkomma tillsammans och vad som behöver göras för att komma dit. Några av de insatser vi arbetat med redovisas på den här sidan under fyra rubrikområden (Kommunikation, Upphandling, Mötesplatser och Myndighetsutövning). För dig som löpande vill hålla dig informerad rekommenderar vi förstås att du prenumererar på vårt nyhetsbrev.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med företagsklimatet.