Gå till innehållet

Boka ett lotsmöte

Vill du starta eller utveckla en verksamhet och har frågor kring bygglov, livsmedel, alkohol, avlopp, miljö eller andra tillstånd?  Då är du välkommen att boka ett lotsmöten.

Attraktiv kommun, Sektor samhälle, är sammankallande för flera verksamhetsområden inom kommunen som samverkar om dessa frågor. Under ett sådant möte får du träffa tjänstemän inom plan- och bygglagen, miljöbalken, alkohollagen. Även tjänstemän inom markupplåtelse eller liknande kan delta.

På mötet har du möjlighet att lyfta dina frågeställningar på plats när alla är samlade. Detta för att göra processen så smidig som möjligt för dig som företagare att komma igång med din verksamhet.

Vid behov kan vi ha sekretessbelagda möten, maila detta i så fall direkt till lots@osthammar.se eller ring Östhammar Direkt 0173-86 000.

Alla uppgifter i detta formulär behandlas enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Ange i textfältet ovan vilka du önskar träffa under mötet, exempelvis livsmedelshandläggare, miljöinspektör, alkoholhandläggare, byggnadsinspektör, planarkitekt, markstrateg eller annan tjänsteman. Berätta även kort om dina planer och ange fastighetsbeteckning eller adress som planerna gäller. Bifoga eventuella kartor eller projektbeskrivningar.
Skicka med fil eller bild