Gå till innehållet

Landsbygdsutveckling

Landsbygden, en viktig del av Östhammars kommun

 I vår kommun finns mycket landsbygd och den ska vi värna om! Vi som jobbar med näringsliv i Östhammars kommun gör kontinuerligt besök hos företagare inom de gröna näringarna och samarbetar med LRF. Det är en bransch som har många utmaningar, men det finns också många möjligheter! Vi vill ha öppna landskap och en levande landsbygd. 

Tänk på att du behöver anmäla även till kommunen om du ändrar användningsområde för din verksamhet (eller delar av den) tex från lantbruk till verkstad, gårdsbutik eller dyl.
Se mer info under "tillstånd, lov och tillsyn" samt under företagsservice -företagslotsning.

Nedan kan du få information om olika projekt och stöd du som jobbar inom gröna näringarna kan söka.

Genom Landsbygdsprogrammet har du möjligheter att få ekonomiskt stöd till investering i ditt företag. 

Investeringsstödet till nya jobb på landsbygden

Du kan få stöd till investeringar i anläggningar, utrustningar och maskiner i
ditt företag på landsbygden om investeringen leder till fler arbetstillfällen.

Stödet kan sökas av företag inom branscherna turism, omsorg, tillverkning, tjänster, detalj- och partihandel, hantverk, restaurang, samt kultur och nöjen med vissa undantag.

Investeringar i kommersiell och offentlig service

Du kan få stöd för investeringar som leder till bättre tillgång till service på landsbygden. Stödet kan till exempel sökas för investeringar i dagligvarubutiker och drivmedelsstationer, men även för att etablera servicepunkter på gårdsbutiker, campingplatser, etc.

Nya lösningar för distribution och logistik kan också få stöd i denna åtgärd. Viktigt är att stödet söks innan du gör din investering.

För mer info kontakta Landsbygdsenheten på Länsstyrelsen

Petter Lundin
E-post: petter.lundin@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-2233238

Företagare eller förening? Du kan söka projektmedel för landsbygdsutveckling

Upplandsbygd LLU – Lokalt Ledd Utveckling (Leader)

Upplandsbygd LLU arbetar med jordbruksfonden, socialfonden och regionala utvecklingsfonden med en budget på 44,9 miljoner under programperioden fram till 2021.

Den nya strategin har följande mål:

  • Skapa samverkan för att utveckla produkter, marknadskanaler och tjänster som stärker landsbygdsföretagen och servicenivån på landsbygden.
  • Stärka samspelet mellan land och stad för att öka kunskapsutbytet, koppla resursflöden och tillgängliggöra landsbygdens resurser
  • Främja aktiviteter som gör landsbygden attraktiv

Har du frågor eller projektidéer?

Kontakta verksamhetsledare Maria Axelsson.  
E-post: maria.g.axelsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-2233473

Läs mer om landsbygdsutveckling på länsstyrelsens hemsida.

Kontakter