Gå till innehållet

Samarbetspartners

Vår strategi för att stärka tillväxten beskrivs i Tillväxtstrategin för Östhammars kommun.

Där utpekas ”ett näringsliv och entreprenörskap som utvecklas starkt” som ett prioriterat område för insatser.

För att stärka utvecklingen inom detta område lägger Östhammars kommun resurser i nätverk och projekt som har utvecklingen av näringsliv och entreprenörskap i sin ordinarie verksamhet. Några sådana exempel är: