Gå till innehållet

Företagsservice

Starta, utveckla eller avveckla företag

Om du vill starta, utveckla eller avveckla ett företag kan du vara tvungen att söka tillstånd, lov, göra en anmälan och/eller behöva tillsyn av oss på kommunen och/eller andra myndigheter. Du kan hitta mycket bra information på www.verksamt.se Om du behöver mer hjälp kring detta eller om du är osäker kan du få hjälp via företagslotsning, se nedan.

Företagslotsning

Du kan boka in ett kostnadsfritt möte där du via en kontakt hos oss får träffa näringslivsutvecklare samt berörda handläggare vid ett och samma tillfälle.

Det fattas inga beslut vid dessa möten. Det är ett vägledande möte där du får information om vilka tillstånd och lov som du behöver söka, vilka lagar och regler som gäller, om det finns tillsynskrav, vilken ordning åtgärderna behöver göras och vem du ska ha kontakt med forsättningsvis.

Mötena som anordnas på helgfria tisdagar ojämn vecka måste förbokas via vår kundtjänst Östhammar Direkt på telefon 0173-86 000 eller via mejl: osthammardirekt@osthammar.se

Mötesplatser

Vi anordnar möten, oftast branschvis, men även med olika teman där näringsliv, tjänstemän och politiker träffas för att föra utveckling och tillväxt framåt. Dessa möten anordnas ca 1 g/månad, med uppehåll i juli och augusti. Vi marknadsför dessa möten i de lokala tidningarna och på facebook: tillvaxtosthammar.

Vill du att vi ska besöka era företags nätverk/möten så bjud gärna in oss.

Företagsbesök

Vi genomför kontinuerligt företagsbesök för att få ökad kunskap och förståelse för företagens och företagarnas förutsättningar och utmaningar. Varje företagsbesök är en viktig del i kommunens och näringslivets gemensamma arbete för ett förbättrat företagsklimat. Vill du att vi besöker ditt företag? Kontakta Ulf Andersson, chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen, via Östhammar Direkt på tel 0173-86 000 eller via mail: osthammardirekt@osthammar.se

Företagsfrämjande aktörer, vem gör vad?

Näringslivsutvecklare Östhammars kommun anordnar företagslotsning/en väg in, företagsbesök, nätverksträffar – branschvis och tematiska. Arbetar för ett stärkt företagsklimat, ökat nyföretagande, företagsetableringar och entreprenörskap i skolan.  http://www.osthammar.se/sv/naringsliv-och-arbete/

Utöver det stöd som vi på Östhammars kommun erbjuder har vi samarbetspartners i olika projekt och nätverk som också kan erbjuda dig och ditt företag stöd. 

Nyföretagarcentrum Kostnadsfri rådgivning när du ska starta eget företag, eller redan har startat. Erfarna rådgivare som hjälper dig med din affärsidé, frågor kring budget, marknadsföring eller vad du vill som rör ditt företagande.  https://www.nyforetagarcentrum.se/norduppland/

Coompanion Experter på kooperativt företagande och hjälper er med att analysera lokala behov och marknader, söka finansiering och skapa mervärden genom samverkan med andra företag. Detta oavsett om ni är i idéstadiet eller redan har startat er verksamhet. https://uppsala.coompanion.se/

Arbetsförmedlingen hjälper till med rekrytering, anställningsstöd, arbetspraktik, annonsering på Platsbanken. Har en arbetsgivarpod och anordnar webbinarier för arbetsgivare samt visar på nyheter och aktuellt på hemsidan. https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/

Almi Företagspartner Erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser. När du ska starta ett nytt företag, köpa ett befintligt företag eller när du redan driver ett företag som du vill utveckla. Du behöver inte låna pengar för att få rådgivning. Almi har även medarbetare som är extra kunniga när det gäller innovationer. https://www.almi.se/Uppsala/

Visit Roslagen arbetar för utveckling, marknadsföring och försäljning av turistbaserade tjänster och produkter i Roslagen. https://www.roslagen.se/

Affärskompetens anordnar utbildningar med fokus på affärsutveckling för solo- och mikroföretag verksamma i Östhammars, Heby, Tierp och Älvkarleby kommuner.http://www.affarskompetens.nu/

Connect Erbjuder stöd till tillväxtföretag i en process som heter Språngbrädan och hjälper dig som entreprenör i ett tillväxtbolag att utveckla dina tillväxtstrategier och göra en proffsig presentation för en kompetenspanel. Du får både coachning, feedback och nya affärskontakter. https://connectsverige.se/uppsala/

Verksamt.se är ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Här kan du få information, blanketter mm om du skall starta, utveckla eller avveckla ett företag. http://www.verksamt.se

Upplandsbygd/ Lokalt ledd utveckling Är du företagare eller medlem i en förening? Då kan du söka projektmedel för landsbygdsutveckling. Vision: ”Upplandsbygd är hållbar, levande och attraktiv år 2022”. https://www.upplandsbygd.se/

SKB Näringslivsutveckling stödjer utveckling - eller nyetablering - av mindre och medelstora företag. Kan bistå med affärsutveckling, coachning och konsultstöd. Lämnar även borgen som säkerhet för lån. http://www.skbnu.se/

Företag i Samverkan främjar en god samverkan mellan de ideella företagarföreningarna och Östhammars kommun och andra för näringslivet relevanta aktörer, samt aktivt driver för företagen i Östhammar gemensamma frågor. http://www.foretagisamverkan.se/

Uppsala Innovation Center – Östhammar hjälper företag i Östhammars kommun att vässa sina företagsstrategier, skala upp och vidga sin marknad. UIC arbetar med att scouta och förmedla kontakter med företag, forskningsprojekt och andra projekt som står inför en kommersialisering, etablering eller expansion. En del i uppdraget är också att hitta företag utanför Östhammars kommun som vill etablera sig här. Kontaktperson: Peter Funning, peter.funning@uic.se   070-373 93 47 https://uic.se/

Företagarföreningar

Alunda: http://alunda.se/foretag/foreningen/
Gimo: http://www.gimoforetagen.se/index.asp
Öregrund/Gräsö: http://www.ogff.se/
Österbybruk: http://www.osterbyforetagen.se/
Östhammar: http://www.osthammarforetag.se/

Våra nätverk och projekt

 

Kontakter