Gå till innehållet

Leader Upplandsbygd

Från Leader Upplandsbygd kan aktörer på landsbygden som har en utvecklingsidé ansöka om medel för att kunna förverkliga den.

leader

Leader - En metod för landsbygdsutveckling

Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för lokal utveckling. Metoden används inom hela EU och grundar sig i tanken att utveckling av en plats genomförs mest effektivt av de som bor och verkar i området. Genom ett så kallat leaderområde kan föreningar, organisationer, företag och kommuner söka pengar till lokala utvecklingsprojekt.

Upplandsbygd – 5 kommuner i Uppsala och Stockholms län

Östhammars kommun ingår i Leaderområdet Upplandsbygd tillsammans med kommunerna Uppsala, Knivsta, Sigtuna och Vallentuna.
Upplandsbygd är ett av 40 Leaderområden i Sverige. I varje område finns en utvecklingsstrategi som ligger till grund för utvecklingen i området. Strategin beskriver de behov som finns och de målsättningar som behöver göras för att gynna den lokala utvecklingen. Hos Upplandsbygd kan man söka stöd inom något av de insatsområden som utgör verktygen för att nå strategins mål.

Insatsområden:
• Lokal ekonomi och hållbart entreprenörskap
• Bygdefrämjande utveckling och stärkt gemenskap
• Rikare vatten och landskap

Kontakt

Är du intresserad av att veta mer om Leader eller har du kanske en projektidé som du söker finansiering till, kontakta Upplandsbygds kansli så hjälper de dig.

Upplandsbygds kansli - Kontakta oss - Upplandsbygd