Gå till innehållet

Explosiva varor

Verksamheter som hanterar explosiva varor behöver nästan alltid tillstånd. Det finns många olika typer av tillstånd, och det är olika myndigheter som prövar tillstånd.  Oavsett om din hantering kräver tillstånd eller inte, gäller lagens krav på säker hantering.

På msb.se kan du läsa mer om explosiva varor

Kommunen utfärdar vissa tillstånd

Inom Uppsala, Tierps och Östhammars kommuner utfärdar Uppsala brandförsvar tillstånd för 

  • användning av explosiva varor
  • förvaring av explosiva varor
  • handel med explosiva varor
  • överföring av explosiva varor inom Sverige
  • godkännande av föreståndare.

På Uppsala kommuns webbplats kan du läsa mer om explosiva varor och sprängning

Relaterade länkar