Gå till innehållet

Explosiva varor

Verksamheter som hanterar explosiva varor behöver nästan alltid tillstånd. Det finns många olika typer av tillstånd, och det är olika myndigheter som prövar tillstånd.  Oavsett om din hantering kräver tillstånd eller inte, gäller lagens krav på säker hantering.

Ta del av informationen som finns om explosiva varor på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB,hemsida.

Explosiva varor på msb.se

Krav att anmäla alla personer som hanterar explosiva varor

Den 1 augusti 2021 skärptes  kraven i lagen om brandfarliga och explosiva varor. Det innebär att du också ska anmäla de personer som ska delta i hanteringen av explosiva varor till tillståndsmyndigheten. 

Det betyder att  alla deltagare och föreståndare ska vara godkända för att få fortsätta arbeta med explosiva varor. Den som bedriver verksamhet med icke godkända deltagare eller föreståndare efter detta datum riskerar att få tillståndet återkallat.

Läs hela nyheten om de nya kraven

Uppsala Brandförsvar utfärdar tillstånd

Inom Uppsala, Tierps och Östhammars kommuner utfärdar Uppsala brandförsvar tillstånd för 

  • användning av explosiva varor
  • förvaring av explosiva varor
  • handel med explosiva varor
  • överföring av explosiva varor inom Sverige
  • godkännande av föreståndare.

Läs om och sök tillstånd för explosiva varor på uppsalabrandforsvar.se.

Relaterade länkar