Gå till innehållet

Vattenavstängning - Floragatan 13-23, Östhammar kommun
Starttid: 2023-09-27 09:30:00
Sluttid: 2023-09-27 11:00:00
Läs mer på Gästrike Vattens hemsida Driftstörningar - Gästrike Vatten (gastrikevatten.se)

Försäljning av livsmedel och dricksvatten

4. Vad ska jag göra om verksamheten förändras eller om den ska upphöra?

Om betydande förändringar sker i verksamheten eller i lokalerna, eller om verksamheten upphör, måste du skriftligt meddela det till Östhammars kommun.

Kontakta oss

Relaterade länkar