Gå till innehållet

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Den 1 augusti 2022 trädde en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter i kraft. Lagen reglerar försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus. Den nya lagen innebär att du som säljer denna typ av produkter måste göra en anmälan till kommunen för att få fortsätta din försäljning.

Den nya lagen innebär följande:

 

  • Du som bedriver handel med tobaksfria nikotinprodukter ska anmäla detta till Östhammars kommun

  • Tobaksfria nikotinprodukter får endast säljas till den som fyllt 18 år.

  • Den som säljer dessa produkter måste säkerställa att personen är över 18 år.

  • På försäljningsstället ska det finnas ett tydligt och synligt meddelande med information om förbud mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år.

  • Vid upprepad överträdelse av denna lag får kommunen förbjuda ytterligare försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.

Beslut om avgift kommer att fattas och införas tidigast 2023.

 
Här anmäler du försäljning av tobaksfria nikotinprodukter