Gå till innehållet

Miljöfarlig verksamhet

3. Vem har ansvar för tillsynen av miljöfarliga verksamheter?

I Östhammars kommun har bygg- och miljönämnden tillsynen över miljöfarliga verksamheter. Det är inspektörer på Sektor samhälle som utför tillsynen.

Syftet med kommunens tillsyn är att se till att miljölagstiftningen följs, och underlätta för en hållbar utveckling, så att nuvarande och kommande generationer får leva i en god och hälsosam miljö. I tillsynen ingår att kontrollera att regler om miljö och hälsa följs, samt ge råd. Särskilda regler för hur kommunens tillsyn ska gå till finns i miljöbalken. En avgift tas ut för tillsynen.

Kontakta oss