Gå till innehållet

Sälja receptfria läkemedel

Du som vill sälja receptfria läkemedel ska göra en anmälan till Läkemedelsverket innan du startar försäljningen. Information om hur du gör en anmälan finns på Läkemedelsverkets webbplats

Tillsyn av försäljning

Kommunen ansvarar för att kontrollera att butikerna följer reglerna och vid brister gör kommunen en anmälan till Läkemedelsverket. Kommunen tar ut en årlig avgift av dig som säljer receptfria läkemedel, se aktuell taxa.

Kontakter