Gå till innehållet

Serveringstillstånd

1. Serveringstillstånd

För att få servera spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker samt starköl mot ersättning krävs serveringstillstånd. I Östhammars kommun finns cirka 45 verksamheter som har stadigvarande serveringstillstånd. 

Det finns olika typer av serveringstillstånd. De kan gälla servering till slutna sällskap eller allmänheten. De kan vara stadigvarande eller tillfälliga, gälla året runt, under en viss period eller vid ett enstaka tillfälle.

När krävs serveringstillstånd?

Servering av alkoholdrycker får inte ske utan serveringstillstånd. Med begreppet servering avses försäljning av alkoholdrycker. Det är med andra ord så att du som ska servera alkohol nästan alltid behöver ansöka om serveringstillstånd hos kommunen, i det här fallet hos oss i Östhammar och serveringstillståndsenheten för alkohol och tobak.

Exempel på när serveringstillstånd behövs:

  • Restaurangverksamhet med alkoholservering.

  • Servering av alkohol till slutna sällskap som föreningar eller företag i festvåningar eller klubblokaler.

  • Tillfälligt serveringstillstånd behövs också vid servering i samband med festivaler, personalfester och liknande

När krävs inte serveringstillstånd?

Observera att samtliga punkter i undantaget måste vara uppfyllda för att servering ska kunna ske utan tillstånd.

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen av alkohol:

  • avser ett enstaka tillfälle av privat karaktär för i förväg bestämda personer,

  • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna och

  • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Serveringen ska följa alkohollagen

I Sverige finns en alkohollag. Lagen är en skyddslag och finns till för att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion av alkohol och en alltför tidig alkoholdebut bland ungdomar. Lagen reglerar bland annat vad som krävs för att beviljas ett serveringstillstånd och hur verksamheten ska skötas.

Alkohollagen och Östhammars kommuns riktlinjer för serveringstillstånd ligger till grund för vårt arbete med att handlägga ansökningar om serveringstillstånd och att utbilda och kontrollera verksamheter.

Kontakta oss