Gå till innehållet

Serveringstillstånd

2. Olika sorters serveringstillstånd

Det finns olika typer av serveringstillstånd. De kan gälla servering till slutna sällskap eller allmänheten. De kan vara stadigvarande eller tillfälliga, gälla året runt, under en viss period eller vid ett enstaka tillfälle.

Allmänheten

Stadigvarande tillstånd

Tillfälligt tillstånd

Slutna sällskap

Stadigvarande tillstånd

Stadigvarande cateringtillstånd

Tillfälligt tillstånd

Ansökan

Blanketter

Allmänheten

Stadigvarande tillstånd

Ett stadigvarande tillstånd kan antingen gälla året runt eller under en viss tid av året, årligen återkommande, så kallade säsongsrättigheter. Exempel på säsongsrättighet är en restaurang som har tillstånd för servering endast under sommarmånaderna.

Serveringstillstånd till allmänheten är alltid kopplat till en viss lokal, varför sökanden måste ha dispositionsrätt till lokalen. Serveringsstället måste ha ett eget kök i anslutning till serveringslokalen och tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter, detta gäller förrätter, huvudrätter och efterrätter och minikravet är tre olika rätter per kategori.

Verksamheten ska också vara registrerad för livsmedelshantering.

Ansökningsavgift för ett stadigvarande serveringstillstånd är 10 000 kronor.

Tillfälligt tillstånd

Tillfälliga tillstånd ges vid enstaka tillfälle och ska ingå i ett evenemang som i sig är seriöst. Restriktivitet ska råda vid alkoholservering som riktar sig huvudsakligen till ungdomar. Tillfällig servering förutsätter att det inte är fråga om regelbundet återkommande verksamhet.

För att få tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten ska lagad eller på annat sätt tillredd mat erbjudas. Sökande ska också ha anmält sin tillfälliga livsmedelshantering.

Observera att tillfälliga tillstånd inte kan beviljas i sådana lokaler där det redan finns ett gällande stadigvarande serveringstillstånd.

Ansökningsavgift för ett tillfälligt tillstånd till allmänheten är 6 000 kronor per tillfälle. 

Slutna sällskap

Stadigvarande tillstånd

Stadigvarande tillstånd ges antingen året runt eller under en viss tid årligen återkommande.

Sökanden ska ha dispositionsrätt till lokalen och lagad eller på annat sätt tillredd mat ska erbjudas. För att det ska kunna vara fråga om ett slutet sällskap krävs bl.a att medlemskretsen är av begränsad omfattning och känd före den aktuella tillställningen och att medlemmarna har ett gemensamt intresse förutom den aktuella tillställningen. Serveringslokalen får inte vara öppen för insläpp av utomstående gäster under pågående tillställning. 

Ansökningsavgift för ett stadigvarande serveringstillstånd är 2 400 kronor.

Stadigvarande cateringtillstånd

Ett cateringtillstånd gäller endast för slutna sällskap. Samma villkor beträffande matutbud och eget kök som gäller restauranger gäller också för den som har ett cateringtillstånd.

Varje serveringstillfälle ska anmälas till serveringstillståndsenheten i förväg. 

Ansökningsavgift för ett stadigvarande serveringstillstånd är 5 000 kronor.

Tillfälligt tillstånd

Tillfälligt tillstånd för servering i slutet sällskap kan beviljas vid högst åtta tillfällen per år. Lagad eller på annat sätt tillredd mat ska erbjudas.

Ansökningsavgift för ett tillfälligt tillstånd till slutet sällskap är 1 000 kronor i anmälningsavgift och 500 kr per tillfälle. 

Ansökan

Ansökan ska vara underskriven av firmatecknare, om ett ombud används ska fullmakt i original bifogas. Utredning inleds när ansökan är komplett och ansökningsavgiften är betald.

Betalning sker via bankgiro 233-1361, märk betalningen med 26710 och serveringsställets namn.

Du fyller i ansökningsblanketten som gäller för det tillstånd som du vill ansöka om och skickar in den till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

På ansökningsblanketten hittar du information om vilka handlingar som du ska skicka in tillsammans med ansökan.

Skicka din ansökan till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Box 66 
742 31 Östhammar

Typ av blankett

 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd av alkoholdrycker till allmänheten 

Ansök

Ansökan/beslut om tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten vid enstaka tillfälle/tidsperiod

Ansök

Ansökan/beslut om tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap vid enstaka tillfälle/tidsperiod

Ansök

Meritförteckning för sökande av tillstånd för alkoholservering

Hämta meritförteckning 

Anmälan om försäljning och servering av folköl

Anmäl

Anmälan av serveringsansvariga personer

Anmäl

Anmälan om ändrade ägarförhållanden

Anmäl

Anmälan av lokal vid catering, kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning 

Anmäl

Kontakta oss