Gå till innehållet

Serveringstillstånd

3. Krav för att beviljas serveringstillstånd

För att Östhammars kommun ska bevilja serveringstillstånd måste personen som söker uppfylla höga krav på lämplighet och visa att serveringen kommer att skötas enligt alkohollagens regler. Det kallas för lämplighetsprövning. 

Lämplighetsprövningen gäller både den organisation som söker tillståndet och de personer som ingår i organisationens ledning.

Förutom lämplighetsprövningen finns också krav på serveringsstället. 

Krav på den sökande

 • Du som ansöker ska ha fyllt 20 år.

 • Sökanden får inte vara dömd för något brott de senaste åren och inte heller vara misstänkt för brott.

 • Du måste även kunna uppvisa ekonomisk skötsamhet och får till exempel inte ha skatteskulder eller upprepade restföringar hos kronofogden.

 • Du får inte heller ha varit inblandad i konkurs eller ha fått ett serveringstillstånd återkallat under de senaste tre åren.

 • Till ansökan om serveringstillstånd ska den som ansöker bifoga handlingar som på ett tydligt sätt visar hur restaurangverksamheten är finansierad. Detta betyder att sökanden med skriftlig dokumentation ska visa att kapitalet för köp med mera anskaffats på ett legitimt sätt.

 • Du ska ha nödvändiga kunskaper om alkohollagen och detta kan göras genom ett kunskapsprov. Om sökanden redan har gjort provet eller är tillståndshavare sedan tidigare kan man undantas från skyldigheten att göra provet. Detsamma gäller den som för ett enstaka tillfälle ansöker om tillfälligt tillstånd för slutet sällskap. 

Kraven på personlig och ekonomisk lämplighet gäller även för andra med ett betydande inflytande i verksamheten såsom ägare, finansiär eller restaurangchef.

Krav på serveringsstället

 • Det ska finnas ett kök i anslutning till lokalen.

 • Tillståndshavaren ska kunna tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat. Att maten ska vara lagad eller tillredd innebär att råvaror på något sätt har förädlats. Det ska finnas ett varierat utbud av maträtter, såväl förrätter och huvudrätter som efterrätter ska kunna erbjudas. Enbart sallader eller smörgåsar är inte tillredd mat i lagens mening och tillgodoser heller inte kravet på ett varierat utbud av maträtter. Inte heller pizza räknas som ett varierat utbud utan bedöms enligt lagen som en rätt. Detta innebär kort att för att få servera alkohol måste du servera tillredd mat i tillräcklig omfattning. Maten ska också vara tillgänglig, det vill säga prissättningen ska vara realistisk i jämförelse med övrigt utbud i verksamheten. 

 • Det ska finnas tillräckligt med sittplatser för matservering.

 • Den ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt, exempelvis kunna utrymmas utan problem om det börjar brinna.

 • Serveringen får inte orsaka problem för ordning och nykterhet eller medföra risk för människors hälsa. Det kan exempelvis handla om störningar för grannar, ungdomshänsyn och kända geografiska problemområden. Här kan enskilda kommuner göra olika bedömningar.

Kontakta oss