Gå till innehållet

Serveringstillstånd

5. Kunskapsprov

Du som söker serveringstillstånd ska visa att du har nödvändiga kunskaper inom alkohollagen genom att avlägga ett nationellt kunskapsprov som är framtaget av Folkhälsomyndigheten. 

Provresultatet är giltigt i tre år. Har du redan ett gällande serveringstillstånd eller har gjort provet tidigare så kan du undantas från att göra det.

Krav på kunskapsprov

Huvudregeln är att minst hälften av de som är aktiva i bolaget eller har betydande inflytande i verksamheten såsom finansiär eller restaurangchef, måste göra kunskapsprovet. I större företag, som hotell- och restaurangkedjor, räcker det om de som har ledande positioner i restaurangverksamheten kan lagen. Tillståndsmyndigheten gör en bedömning av vem eller vilka personer i organisationen som behöver göra provet.

Bokning av prov

Tid för provtillfället bokar du in med din handläggare i Östhammars kommun. Tillståndsmyndighet för alkohol och tobak och det är också där du gör provet. Provet finns tillgängligt på fyra språk, svenska, engelska, franska och arabiska, och det kan också avläggas muntligen eller tillsammans med tolk.

Vad krävs för godkänt?

Provet görs vid en dator och omfattar upp till 60 frågor inom områdena alkoholpolitik, tillsyn, mat och utrustning och servering. För att få godkänt måste du ha minst 75 % godkända svar inom varje område.
Tiden för det skriftliga provet är 90 minuter och det är inte tillåtet att använda några hjälpmedel.

Avgift för prov

Varje provtillfälle kostar 1 500 kronor. Om du inte blir godkänd på provet har du möjlighet att göra omprov två gånger. Blir du trots det inte godkänd kan det betyda att du inte anses lämplig.

Kontakta oss