Gå till innehållet

Serveringstillstånd

9. Hur mycket kostar ett serveringstillstånd?

Samtliga ansökningsavgifter betalas in till Östhammars kommuns bankgiro 233-1361. Märk din inbetalning med vad den avser och verksamhet. Gäller från och med 2017-01-01.

Ansökningsavgifter

Stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten

10 000 kr

Stadigvande tillstånd för servering av alkohol till slutet sällskap

2 400 kr

Utvidgade eller ändring av stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten eller slutet sällskap

5 000 kr 

Ansökan om eller ändring av uteservering 

5 000 kr

Stadigvarande tillstånd för servering av alkohol i cateringverksamhet till slutna sällskap 7 088 kr
Utvidgning av serveringstilstånd med cateringtillstånd 5 000 kr
Stadigvarande tillstånd för provsmakning av alkohol till allmänheten (enbart) 5 000 kr
Permanent ändring i stadigvarande tillstånd 5 000 kr
Tillfälligt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten 6 000 kr
Tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkohol till allmänheten 2 658 kr
Tillfälligt tillstånd för servering av alkohol till slutna sällskap

 1 000 kr
+ 500 kr/tillfälle

Ansökan om gemensam serveringsyta till allmänheten  5 000 kr
Anmälan om egenkryddat brännvin 1 000 kr 
Kunskapsprovskrivning, första gången 1 500 kr
Kunskapsprovskrivning, andra gången 1 500 kr
Kunskapsprovskrivning, tredje gången 1 500 kr
Pausservering per tillstånd 2 400 kr 
Mindre förändring i bolaget  3 000 kr
Ändring av delägare i bolag mindre än 50 % 5 000 kr 
Ändring av delägare i bolag 50 % eller mer 8 000 kr

Påminnelseavgift för utebliven restaurangrapport 

Om du som verksamhetsutövare inte lämnar restaurangrapport inom den angivna tiden måste du betala en påminnelseavgift. Om du inte lämnar rapporten efter den första påminnelsen debiteras du ytterligare en påminnelseavgift. Om rapporten fortfarande inte lämnas in debiteras du som verksamhetsutövaren högsta årliga avgift (fast + rörlig).

Påminnelseavgift 1 500 kr
Påminnelseavgift 2 1 000 kr
Påminnelseavgift 3 16 400 kr

Fast tillsynsavgift

Alkohol 2 400 kr
Tobak eller folköl eller receptfria läkemedel 2 000 kr
Två av ovanstående varutyper 3 000 kr
Tre av ovanstående varutyper 3 500 kr

Rörlig tillsynsavgift vid försäljning av alkohol

AvgiftsklassÅrlig omsättning av alkohol i krAvgift
1 1 - 150 000 2 000 kr
2 150 001 - 250 000 3 000 kr
3 250 001 - 500 000 5 000 kr
4 500 001 - 750 000 8 000 kr
5 750 001 - 1 000 000 8 000 kr
6 1 000 001 - 2 000 000 10 000 kr
7 2 000 001 - 3 000 000 12 000 kr
8 3 000 001 - 14 000 kr

Avgift för extra offentlig kontroll 

Vid extra kontroll ta det ut en timavgift. Timavgiften baseras på den faktiskt nedlagda kontrolltiden.

Kontrolltiden är den sammanlagda tid som varje tjänsteman har använt för inläsning av ärendet. Det kan handla om kontakt med parter, samråd med experter och myndigheter, tillsyn, revisioner, provtagning och kontroller, beredning i ärendet samt föredragning och beslut.

Timtaxa 1 300 kr

Kontakta oss