Gå till innehållet

Företagsklimat i Östhammars kommun

Vi arbetar ständigt för att Östhammars kommun ska ha ett företagsklimat att vara stolta över. Med det menar vi att det startas många nya företag i kommunen, att attityderna till företagande är goda och de företag som har kontakt med myndigheterna är nöjda med denna kontakt. För att uppnå detta har vi arbetat fram en handlingsplan.

1. Varför ett starkt näringsliv?

Östhammars kommun har en ambition att erbjuda goda förutsättningar för starkt lokalt näringsliv. Poängen med det är dels att näringslivet skapar förutsättningar för sysselsättning, tillväxt och finansiering av välfärden. Men det handlar väl så mycket också om ”bilden av Östhammars kommun” – dvs den bild vi har av oss själva vi som bor här och den bild vi signalerar till alla andra som besöker oss eller ser på oss. En starkt självbild och en självbild som återspeglar andras upplevelser av oss gör det både mer attraktivt att bo och verka i vår kommun samtidigt som det gör det mer attraktivt att ha med oss att göra.

Kontakta oss

Prenumerera på Tillväxtnytt