Gå till innehållet

Dialogmöten om Öregrund med ortens civilsamhälle

För att hantera den stora mängd frågor och det engagemang, som är kopplat till Öregrundsommaren 2021, bjuder Östhammars kommun in Öregrunds organiserade civilsamhälle till dialogmöten varannan vecka under hela sommaren.

Syfte och spelregler styr mötena

Förutom att besvara frågor är dialogmötena även ett utrymme för där ortens civilsamhälle kan träffas, lära känna varandras behov och förutsättningar och på sikt kanske också hitta gemensamma frågor att samarbeta i.

Vi eftersträvar ett klimat i dessa möten där vi känner att vi utvecklar ortens attraktivitet tillsammans. I det samarbetet har vi också olika roller – både inom kommunen och mellan kommunen och privata/ideella aktörer. Samarbetet ska präglas av respekt och förståelse för dessa roller. Därför behöver vi både vara tydliga i dessa roller och nyfikna av varandras olika utgångspunkter.

Dialogmötenas dagordning

Dialogmötena är inte temasatta, utan det är de frågor som civilsamhället skickar in som styr mötets handling. För att skapa en tydlighet i mötets upplägg finns en stående dagordning:

  1. Lista inkomna frågor grupperade efter tema
  2. Uppföljning tidigare frågor
  3. Övriga aktuella frågor eller pågående arbete i kommunen
  4. Möjlig samverkan

Frågor ska skickas in en vecka i förväg

Önskade frågor att besvara och punkter att ta upp ska skickas in via ett formulär du når här nedan.  Detta ska göras senast onsdagen veckan innan varje möte. Utifrån det skapar Östhammars kommun en ärendelista och bereder svar på frågorna som ska gås igenom vid mötet. 

Klicka här för att skicka in ditt inspel.

Datum för dialogmötena

Varje dialogmöte har en egen sida där respektive mötes ärendelista läggs ut några dagar innan varje möte. Klicka på datumet nedan så kommer du dit:

2 juni 

16 juni 
Se det inspelade mötet här


30 juni kl. 18.00

Se det inspelade mötet här

14 juli kl. 18.00

Se det inspelade mötet här
Tillägg: I dagsläget finns det inte inplanerad någon särskild hearing i Öregrund, något som kommer upp som en fråga i mötet och som Marie skulle återkomma med information om.

28 juli

11 augusti

25 augusti

Resultatet från varje mötet tillgänligt för alla

Alla frågor som besvaras vid varje möte läggs ut i frågor och svarslisan här nedan:

FAQ - Sommaren i Öregrund